نویسنده = شمسی عابری منصور
بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر ایجاد بازارچه روستایی در بخش بهار همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/scs.2022.158025

شمسی عابری منصور؛ میثم موسائی؛ عادل عبداللهی