نویسنده = شهناز هاشمی
نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تحول هویت (موردمطالعه: شهروندان سنندج)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 51-78

قباد میمنت‌آبادی؛ سمیه تاجیک‌اسماعیلی؛ شهناز هاشمی


نقش دیپلماسی رسانه‌ای در حفظ منافع ملی کشور

دوره 1، شماره 3، آذر 1391

شهناز هاشمی؛ لیلا خانزاده؛ محمد سلطانی‌فر