نویسنده = محمد سلطانی‌فر
آسیب‌شناسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبرد

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 123-159

علی‌اکبر فرهنگی؛ لیلا اژدری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی‌فر


شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 57-76

سیدرضا صالحی امیری؛ شهرود امیر انتخابی؛ علی اکبر رضایی؛ محمد سلطانی‌فر


گفتمان‌سازی رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 201-220

محمد سلطانی‌فر


پویایی‌بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

افسانه مظفری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ علیرضا باقری ده آبادی؛ محمد سلطانی‌فر


تدوین و تنظیم ویژگی‌های مدل ساختاری رسانه‌ای برای شرایط تحریم

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

رضا کیمیایی؛ زهرا خرازی‌آذر؛ محمد سلطانی‌فر


بازی خبری و جنگ نرم

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

بهروز مظلومی‌فر؛ محمد سلطانی‌فر؛ مریم سلیمی


نظام اخلاق حرفه‌ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

بیتا شاه‌منصوری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی‌فر


نقش دیپلماسی رسانه‌ای در حفظ منافع ملی کشور

دوره 1، شماره 3، آذر 1391

شهناز هاشمی؛ لیلا خانزاده؛ محمد سلطانی‌فر