نویسنده = مهرزاد حمیدی
ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 163-178

مهرزاد حمیدی؛ محمدحسن پیمان‌فر؛ علیرضا الهی؛ سید محمدکاظم سجادپور؛ مهرزاد حمیدی


موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391

علیرضا الهی؛ محمدحسن پیمان‌فر؛ مهرزاد حمیدی