نویسنده = سیدامیر طالبیان
تحلیل اجتماعی الگوهای مصرف انرژی در شهر تهران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 217-244

سیدامیر طالبیان؛ محسن ابراهیم‌پور؛ احمد ملاکی