کلیدواژه‌ها = عوامل اجتماعی
بررسی تجارب زیسته و عوامل موثر بر خشونت خانوادگی در خانواده های نسل جدید (زوجین کمتر از۳۰ سال) شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

روزا کرم پور؛ آزادی اله نوری؛ زهرا قاسمی


عوامل اجتماعی مؤثر بر نابرابری‌های جنسیتی در ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 761-786

بهار شریفی؛ بهرام قدیمی؛ شهلا حجت؛ محمد علی اصلانخانی؛ معصومه شجاعی


تحلیل اجتماعی الگوهای مصرف انرژی در شهر تهران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 217-244

سیدامیر طالبیان؛ محسن ابراهیم‌پور؛ احمد ملاکی