کلیدواژه‌ها = کنترل اجتماعی
کنترل اجتماعی سازمانی از دیدگاه قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

محمد سلطانیه؛ مهدی سلطانیه


بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 109-133

احمد شفازاده؛ احمد شفازاده