کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
امکانات راهبردی و نتایج سیاسی اتخاذ رویکرد هرمنوتیکی در مواجهه ایران و غرب در عصر جهانی‌شدن

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 57-87

محسن رضائی جعفری؛ علی علی‌حسینی؛ علیرضا آقاحسینی؛ محمدرضا دهشیری


نقش دیپلماسی رسانه‌ای در حفظ منافع ملی کشور

دوره 1، شماره 3، آذر 1391

شهناز هاشمی؛ لیلا خانزاده؛ محمد سلطانی‌فر