کلیدواژه‌ها = هویت ملی
مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی پیشگیرانه از ارتکاب به جرایم سبز(مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

زهرا نوری؛ محسن نیازی


مطالعه جامعه‌شناختی سبک زندگی قوم بلوچ ایرانی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 163-199

پیمان علی محمدی


فراتحلیل رابطه هویت ملی و هویت قومی در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

حسین حیدری؛ فروزنده جعفرزاده‌پور


بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

توکل آقایاری هیر؛ حسین میرزائی؛ سجاد قربانپور