کلیدواژه‌ها = تلویزیون
شناسایی نقش برنامه‌های تلویزیون در توسعه فرهنگی شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22034/scs.2023.164185

زهره راه دار؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی


مطالعه رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 235-264

امیرمجاهد مظلومیان؛ مسعود کوثری؛ سیدمحمود نجاتی‌حسینی