کلیدواژه‌ها = دینداری
مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی پیشگیرانه از ارتکاب به جرایم سبز(مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22034/scs.2022.163380

زهرا نوری؛ محسن نیازی


بررسی تجربی رابطه دینداری، خودکنترلی و رفتار انحرافی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394

اکبر علیوردی‌نیا؛ رحمت‌الله معمار؛ سیمین نصرتزهی


بررسی تأثیر دینداری درونی و بیرونی بر انسجام ملی (مطالعه موردی: شهروندان شهر مشهد)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ سیدعلیرضا آقاحسینی؛ سیدمرتضی نوعی باغبان


رابطه هویت دینی معلمان با هویت دینی دانش‌آموزان مدارس شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

آذیتا اخلاقی؛ محمود جمالی فیروزآبادی


بررسی رابطه دینداری و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

رضوان قصابیان؛ سولماز چمنی؛ سیدحسین سراج‌زاده