کلیدواژه‌ها = ایران
مطالعه جامعه شناختی بازنمایی هویت فرهنگی در اشعارموسیقی مردم پسند ایران در بین سال های 1392 تا 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

آناهیتا آقاسی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ سید وحید عقیلی


بررسی تأثیر احساس محرومیت نسبی بر قوم‌گرایی سیاسی قوم تالش

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 487-524

علی احترامی؛ علی اصغر قاسمی؛ رضا سیمبر؛ حمید عباداللهی چنذانق


سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: پیشینه، الگوها، و آسیب‌ها (با تأکید بر مفهوم مرجعیت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 69-96

مهدی رمضانی؛ اصغر پرتوی؛ حسن عیوض‌زاده؛ فرشید جعفری


تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران (مطالعه موردی: سه کلان‌شهر تهران، شیراز و اصفهان)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391

ابتهال زندی؛ حیدر جانعلی‌زاده چوبستی؛ رحیم یعقوب‌زاده