کلیدواژه‌ها = موانع پیاده‌سازی استراتژی
موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391

علیرضا الهی؛ محمدحسن پیمان‌فر؛ مهرزاد حمیدی