کلیدواژه‌ها = نظام &#171نگرش آینده‌پژوهی&#187
نظام «نگرش ـ آینده‌پژوهی» اسلامی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394

عبدالرحیم پدرام؛ محمدرحیم عیوضی