کلیدواژه‌ها = آموزش
ارائه الگوی جاری عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق شبکه‌های اجتماعی: سنتزپژوهی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 115-145

میثم غلام‌پور؛ محمدعلی رستمی‌نژاد؛ محمد اکبری بورنگ؛ سیما قرآنی سیرجانی


کارکردهای دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری در نظام آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 7-29

روح‌اله باقری‌مجد؛ محسن فلاح‌فرامرزی