کلیدواژه‌ها = اینستاگرام
تحلیل آسیب‌ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

پرنیا رضی پور


طراحی سنجه‌های سنجش تأثیرگذاری تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 147-171

محمد عبدالحسینی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی


تبیین ارتباط میان اقناع رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی- مورد کاوی اینستاگرام

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 93-114

سیدمحمد دادگران؛ علیرضا آل‌قیس؛ سیدمحمد دادگران؛ محمدرضا رسولی