تعداد مقالات: 326

1. بررسی نقش برنامه‌های عقیدتی شبکه‌ی ماهواره‌ای وصال در تغییر مذهب بین شهروندان خوزستانی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 5-31

علیرضا داودی؛ سیدوحید عقیلی؛ محمدرضا رسولی


3. بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای آموزش‌های مهارتی در ایران

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 7-21

مهدی نویدادهم؛ حمید شفیع‌زاده


4. ‌جستاری بر سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 7-20

سید محمد مجابی؛ مریم اسماعیلی فرد


7. انقلاب57: انکشاف فلسفه تاریخ ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 7-31

سید جواد طاهایی


8. امتناعات و امکانات شهروندی گروه‌های خاص در تحولات گفتمان شهروندی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391

پیام روشنفکر؛ عبدالحسین کلانتری؛ هما مداح


11. تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391

محدثه جلیلی کناری؛ محمد فاضلی


13. زبان، عمل و سوژگی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392

محمد فرهادی


15. اقتصاد سیاسی ثبات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392

عبدالمحمود محمدی لرد؛ مهدی میرمحمدی


16. شرمساری بازپذیرکننده به‌مثابه راهبرد فرهنگی در کنترل جرم

دوره 3، شماره 1، بهار 1393

اکبر علیوردی‌نیا؛ محمدرضا حسنی


17. بررسی عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعیین جایگاه آن در اوقات فراغت اقشار مختلف شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393

روح‌الله جعفری؛ محمدباقر نوبخت حقیقی؛ محمود عزیزی


19. تدوین الگوی خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393

حامد حاجی ملامیرزایی؛ حسین خنیفر؛ سیدمهدی الوانی


22. بررسی تجربی رابطه دینداری، خودکنترلی و رفتار انحرافی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394

اکبر علیوردی‌نیا؛ رحمت‌الله معمار؛ سیمین نصرتزهی


23. گونه‌شناسی کاربران رسانه‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394

محمدحسین حسنی؛ محمدسعید ذکایی