دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

بهناز موحدی؛ میثم موسائی؛ سید محمد کاظم سجادپور؛ ابراهیم متقی؛ علی بقایی سرابی


2. طراحی الگوی فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه آب شرب با روش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

سعید نفیسی فر؛ سید عبدالله حیدریه