دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شاخص های اجتماعی سبک زندگی اسلامی در کتاب های درسی دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

محمد حسین ناظمی اشنی؛ مریم نساج


تحلیل عوامل موثر بر قربانی شدن سایبری درمیان شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان شهر بابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه موممنی؛ سپیده نصیری


طراحی نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی با رویکرد متن کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

حمید نادری؛ عطیه یوسفی؛ مهدی عبدالحمید


اثرساختاربندی فرهنگی برکنش فرهنگی قانون پذیری در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

علیرضا مختاری؛ رضا فاضل؛ فیروز راد


رابطه سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با خرسندی زناشویی زوجین دانشجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی


الگوی رهبری شهید قاسم سلیمانی؛ از فرماندهی مقاومت تا شکل‎گیری مکتب سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

صدیقه سادات هاشمی


بررسی نظری تأثیر رسانه‌های اجتماعی در انقلاب‌ها: از تحریک ساختاری تا انقلاب اصلاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

محمد رضا مجیدی؛ محمد عاصم اشجع زاده


کنترل اجتماعی سازمانی از دیدگاه قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

محمد سلطانیه؛ مهدی سلطانیه


ارائه مدل کنش اجتماعی بر اساس الگوی آجیل پارسونز در نظام مهندسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1401

علیرضا محمدی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید عبدالله سجادی جاغرق؛ غلامرضا معمارزاده طهران


توسعه ایران بر مبنای مسئله هویت در اندیشه سید فخرالدین شادمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401

محمد کمالی گوکی؛ محمد امین نگهبان


سنجش وضعیت دانشگاه پیام‌نور تهران در تبدیل شدن به نسل چهارم دانشگاهها با استفاده از تکنیک ANPفازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

صدیقه رضائیان فردویی؛ منصوره حورعلی؛ بهروز بهروزی


عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


بررسی شأنیت اجتماعی در تفکیک مکاتب توسعه و تطبیق با سیاست‌های کلی برنامه‌های شش‌گانه توسعه ج.ا.ا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

علیرضا حدادی؛ سیدمحمدرضا دادگستر


تجارب معلمان از چالش‌های برنامه‌های تلوزیون به عنوان برنامه درسی پنهان در تحقق اهداف تربیتی نظام آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

بهبود یاری قلی؛ مهدی اکرمی؛ عیسی برقی؛ پروین بهاری


تحلیل آسیب‌ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

پرنیا رضی پور


بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی (مطالعه موردی :سازمان تامین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

محمد رضا کریم فر؛ محمد جلال کمالی؛ یاسر سالاری


تصویر ذهنی مسلمانان بوسنی وهرزگوین از مذهب تشیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

نعمت اله کرم اللهی؛ آرمینا رضوانی؛ سلمان رضوانی


بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر ایجاد بازارچه روستایی در بخش بهار همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

شمسی عابری منصور؛ میثم موسائی؛ عادل عبداللهی


آزادی اجتماعی از منظر محمد عبده، سید قطب و علامه طباطبایی با تأکید بر تفاسیر المنار، فی ظلال القرآن و المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

یحیی بوذری نژاد؛ ریحانه السادات رئیس الساداتی


سنجش تاثیر رابطه رفتارهای غیراخلاقی بر کاهش اعتماد اجتماعی شهروندان به حکمرانی خوب؛ مطالعه موردی: کلان‌شهرمشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

تکتم نبی زاده؛ محمد توحیدفام؛ علی اصغر داوودی؛ سوسن صفاوردی


بازشناسی معنی و مفهوم نفایس ملی در اصل هشتادسوم قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

شهاب طلایی شکری؛ سعید شفیعا


بررسی نقش تعارضات زناشویی و شیوه‌های برخورد با تعارض در گرایش به طلاق (مورد مطالعه: شهروندانِ دارایِ همسرِ شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

اسماعیل جهانی دولت آباد؛ طاها عشایری


مروری نظام مند بر دلالت های اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در فناوری های دیجیتال و نسبت آن با اخلاق شکوفایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

سمیه بلبلی قادیکلایی؛ حمید پارسانیا


تحلیل راهبردی PESTEL از زمینه های فرهنگی و ارتباطاتی فتنۀ 1401: با تأکید بر شکاف در جامعه پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

ایمان عرفان منش


شناسایی روش‌های حکمرانی مشارکتی و ابزارهای اجتماعی فرهنگی آن با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

سید محسن میرباقری


بررسی تجارب زیسته و عوامل موثر بر خشونت خانوادگی در خانواده های نسل جدید (زوجین کمتر از۳۰ سال) شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

روزا کرم پور؛ آزادی اله نوری؛ زهرا قاسمی


فرزندآوری، دوگانه انگاری مخاطره و اطمینان: مطالعه کیفی در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد


الگوهای ازدواج اقوام ایرانی در دو دهه اخیر: همگرایی یا تداوم تفاوت‌ها؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

میلاد Milad؛ رسول صادقی


شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

همایون مرادنژادی


بررسی وضعیت اقتصادِ فرهنگ در استان ایلام و راهکارهای تقویت آن؛ با تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

علی هاشمی؛ عزیز کلانتری


مطالعه داده بنیاد ازدواج زودهنگام دختران شهرستان پلدختر ( مورد مطالعه: روستای زیودار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

ولی بهرامی؛ مصطفی حقی کرم الله


ارزیابی کتاب های درسی دوره متوسطه دوم از نظر توجه به مؤلفه های سواد غذا و تغذیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

سیروس sirous