دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سنجش وضعیت دانشگاه پیام‌نور تهران در تبدیل شدن به نسل چهارم دانشگاهها با استفاده از تکنیک ANPفازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22034/scs.2022.154828

صدیقه رضائیان فردویی؛ منصوره حورعلی؛ بهروز بهروزی


عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22034/scs.2022.155479

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


بررسی شأنیت اجتماعی در تفکیک مکاتب توسعه و تطبیق با سیاست‌های کلی برنامه‌های شش‌گانه توسعه ج.ا.ا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22034/scs.2022.156032

علیرضا حدادی؛ سیدمحمدرضا دادگستر


تجارب معلمان از چالش‌های برنامه‌های تلوزیون به عنوان برنامه درسی پنهان در تحقق اهداف تربیتی نظام آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22034/scs.2022.156040

بهبود یاری قلی؛ مهدی اکرمی؛ عیسی برقی؛ پروین بهاری


تحلیل آسیب‌ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22034/scs.2022.156863

پرنیا رضی پور


بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی (مطالعه موردی :سازمان تامین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.22034/scs.2022.157180

محمد رضا کریم فر؛ محمد جلال کمالی؛ یاسر سالاری


تصویر ذهنی مسلمانان بوسنی وهرزگوین از مذهب تشیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22034/scs.2022.157989

نعمت اله کرم اللهی؛ آرمینا رضوانی؛ سلمان رضوانی


بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر ایجاد بازارچه روستایی در بخش بهار همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/scs.2022.158025

شمسی عابری منصور؛ میثم موسائی؛ عادل عبداللهی


آزادی اجتماعی از منظر محمد عبده، سید قطب و علامه طباطبایی با تأکید بر تفاسیر المنار، فی ظلال القرآن و المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22034/scs.2022.158192

یحیی بوذری نژاد؛ ریحانه السادات رئیس الساداتی


سنجش تاثیر رابطه رفتارهای غیراخلاقی بر کاهش اعتماد اجتماعی شهروندان به حکمرانی خوب؛ مطالعه موردی: کلان‌شهرمشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/scs.2022.159385

تکتم نبی زاده؛ محمد توحیدفام؛ علی اصغر داوودی؛ سوسن صفاوردی


بازشناسی معنی و مفهوم نفایس ملی در اصل هشتادسوم قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/scs.2022.159427

شهاب طلایی شکری؛ سعید شفیعا


مروری نظام مند بر دلالت های اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در فناوری های دیجیتال و نسبت آن با اخلاق شکوفایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.22034/scs.2022.160772

سمیه بلبلی قادیکلایی؛ حمید پارسانیا


تحلیل راهبردی PESTEL از زمینه های فرهنگی و ارتباطاتی فتنۀ 1401: با تأکید بر شکاف در جامعه پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22034/scs.2022.160834

ایمان عرفان منش


شناسایی روش‌های حکمرانی مشارکتی و ابزارهای اجتماعی فرهنگی آن با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22034/scs.2022.161585

سید محسن میرباقری


شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22034/scs.2022.162116

همایون مرادنژادی


بررسی وضعیت اقتصادِ فرهنگ در استان ایلام و راهکارهای تقویت آن؛ با تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22034/scs.2022.162117

علی هاشمی؛ عزیز کلانتری


ارزیابی کتاب های درسی دوره متوسطه دوم از نظر توجه به مؤلفه های سواد غذا و تغذیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22034/scs.2022.162430

سیروس محمودی


شناسایی ابعاد و مولفه‌های راهبردی موثر بر استقرار نظام مدیریت ‌استعداد در سازمان(مطالعه موردی ادارات ستادی بانک کشاورزی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/scs.2023.162618

بهرام علیشیری؛ حسین صالح زاده نوبری؛ محمود مدیری؛ فرزانه بیک زاده


راهبردهای فرهنگی دیپلماسی‌عمومی و قدرت‌نرم در گردشگری ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/scs.2022.162619

محبوبه عابدی؛ مرتضی دوستی


مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی پیشگیرانه از ارتکاب به جرایم سبز(مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22034/scs.2022.163380

زهرا نوری؛ محسن نیازی


راهبردهای ساخت تمدن سعادتمندانه بر مبنای آراء فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.22034/scs.2023.164115

ریحانه داودی کهکی؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی


فراتحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی: پژوهش های بازه زمانی 1400-1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.22034/scs.2023.164171

اکبر ذوالفقاری؛ آزاده قیومی


شناسایی نقش برنامه‌های تلویزیون در توسعه فرهنگی شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22034/scs.2023.164185

زهره راه دار؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی


ارایه مدل توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.22034/scs.2023.164804

ریحانه سیری؛ علیرضا صامت؛ بابک رضایی؛ عباسعلی قیومی


تحلیل و بررسی موانع و راهکارهای هجرت در آموزه‌های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

10.22034/scs.2023.164835

سیدمجتبی جلالی؛ سید مهدی هاشمی


تاثیر شبکه های اجتماعی بر مدیریت بدن زنان در ایران از منظر خبرگان؛ مطالعه موردی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.165401

جلیل دارا؛ الهه صادقی


ارایه مدل فرهنگ سلامت درآموزش و پرورش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.165652

لیلا فرجادمند؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسمعیل کاوسی؛ عباسعلی قیومی


بایسته های برنامه سازی رسانه ای برای سالمندان از نظر خبرگان : مطالعه ای کیفی در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.371225.1376

ملیحه علی مندگاری؛ عادله امامی


واکاوی نشانه شناسی تحول معنای اجتماعی - فرهنگی خانه های‌ شهری همدان در سه دوره قاجار، پهلوی و معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.374747.1380

محمدرضا افشاری بصیر؛ منوچهر فروتن؛ محمد مهدی سروش


نقدی بر جایگاه خانواده در تحقق حق بر سلامت در گستره توسعه پایدار (موردکاوی آسیب شناسی انحراف همجنس گرایان از خانواده طبیعی برای کودکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22034/scs.2023.380477.1397

حسن خسروی؛ سوده کریمی؛ محیا صفار نیا؛ حسین آل کجباف


قواعد فقهی عدم جواز سیاست گذاری‌های تحدید نسل با تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.22034/scs.2023.374296.1379

محسن مروتی شریف آباد؛ قربان آهنگری کیاسری؛ محمود سرافراز؛ هادی کاظم زاده


تحلیل محتوای کمی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.22034/scs.2023.314962.1387

سیدمحمدجواد قربی؛ غلامرضا جمشیدیها


" ارائه مدل کارآفرینی اجتماعی سازمانی " (مطالعه موردی: سازمان های غیر انتفاعی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22034/scs.2023.341540.1301

علی نورپور؛ پرویز ساکتی؛ حبیب الله طاهرپور کلانتری


خوانش پسااستعماری سفرنامه‌ «آدم‌ها و آیین‌ها در ایران» مادام کارلاسرنا (مورد مطالعه: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22034/scs.2023.380412.1395

هادی نوری؛ معصومه شادمنفعت


بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به تک فرزندی ( مطالعه موردی : زنان متاهل ساکن شهر تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/scs.2023.384914.1409

عصمت حیدری؛ باقر ساروخانی؛ افسانه ادریسی