تعداد مقالات: 336

-24. بررسی نقش برنامه‌های عقیدتی شبکه‌ی ماهواره‌ای وصال در تغییر مذهب بین شهروندان خوزستانی

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 5-31

علیرضا داودی؛ سیدوحید عقیلی؛ محمدرضا رسولی


-22. بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای آموزش‌های مهارتی در ایران

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 7-21

مهدی نویدادهم؛ حمید شفیع‌زاده


-21. ‌جستاری بر سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 7-20

سید محمد مجابی؛ مریم اسماعیلی فرد


-18. انقلاب57: انکشاف فلسفه تاریخ ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 7-31

سید جواد طاهایی


-16. امتناعات و امکانات شهروندی گروه‌های خاص در تحولات گفتمان شهروندی

دوره 1، شماره 1، تیر 1391

پیام روشنفکر؛ عبدالحسین کلانتری؛ هما مداح


-13. تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

محدثه جلیلی کناری؛ محمد فاضلی


-11. زبان، عمل و سوژگی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

محمد فرهادی


-9. اقتصاد سیاسی ثبات

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

عبدالمحمود محمدی لرد؛ مهدی میرمحمدی


-8. شرمساری بازپذیرکننده به‌مثابه راهبرد فرهنگی در کنترل جرم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393

اکبر علیوردی‌نیا؛ محمدرضا حسنی


-7. بررسی عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعیین جایگاه آن در اوقات فراغت اقشار مختلف شهر تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

روح‌الله جعفری؛ محمدباقر نوبخت حقیقی؛ محمود عزیزی


-5. تدوین الگوی خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

حامد حاجی ملامیرزایی؛ حسین خنیفر؛ سیدمهدی الوانی


-2. بررسی تجربی رابطه دینداری، خودکنترلی و رفتار انحرافی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394

اکبر علیوردی‌نیا؛ رحمت‌الله معمار؛ سیمین نصرتزهی


-1. گونه‌شناسی کاربران رسانه‌های اجتماعی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394

محمدحسین حسنی؛ محمدسعید ذکایی