شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 57-76

سیدرضا صالحی امیری؛ شهرود امیر انتخابی؛ علی اکبر رضایی؛ محمد سلطانی‌فر


تاریخ‌مندی جنبش مشروطه؛ بررسی رابطه تحولات اجتماعی ایران معاصر با جنبش مشروطه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 75-106

ابوالفضل دلاوری؛ محمدرضا خطیبی نژاد


طراحی و اعتبار یابی مدل بومی حکمرانی خوب مبتنی بر آموزه‌های دینی با رویکرد آمیخته

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 81-113

سید محمدرضا نبویان ‌حمزه‌کلایی؛ محمدرضا باقرزاده؛ سید احمد جعفری کلاریجانی؛ مجتبی طبری؛ محمد سعید باقرزاده


ملاحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان بجنورد

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 85-106

اکبر علیوردی‌نیا؛ الهه‌سادات ایزی؛ یعقوب فروتن


حدود مداخله حکومت دینی در فرهنگ

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 525-566

علی زرودی؛ حسن بشیر


عوامل‌اجتماعی مرتبط با قوم‌گرایی فرهنگی در میان کردهای ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391

جلال‌الدین رفیع‌فر؛ حسین محمدزاده؛ محمدرضا شادرو


انسان‌شناسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391

سحر جعفری صالحی؛ محمد فاضلی؛ معصومه اشتیاقی


رابطه هویت دینی معلمان با هویت دینی دانش‌آموزان مدارس شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

آذیتا اخلاقی؛ محمود جمالی فیروزآبادی


بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

توکل آقایاری هیر؛ حسین میرزائی؛ سجاد قربانپور


تأثیر تعاملات ادبی و بسیج منابع در شکل‌گیری گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393

اصغر احمدی؛ حسینعلی قبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ محمدرضاپ جوادی یگانه؛ محمدعلی خلیلی


بازاریابی اجتماعی، رهیافتی جهت تغییر نگرش‌ها نسبت به دوره نظام وظیفه عمومی

دوره 3، شماره 3، آذر 1393

سیدعلی حسینی؛ سیدمجتبی موسوی نقابی؛ طهمورث حسنقلی‌پور؛ مرتضی انوشه


تحلیل سلوک امام سجاد علیه‌السلام در مدیریت فرهنگی بعد از عاشورا

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

علیرضا اشتری تفرشی؛ منا زینلی طرقی


الگویی مطلوب از شاخص‌های سنجش امور فرهنگی در رسانه ملی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394

سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلیمی


علل پایداری و گسترش شبکه‌های هرمی در دهۀ 1380 (پژوهشی کیفی از تجربه فعالان شبکه کوئست در تهران)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394

آرش نصراصفهانی؛ اسماعیل شیرعلی؛ اسماعیل غلامی‌پور