تعداد مقالات: 336

151. راهبردهای عرصه میراث جهانی مبتنی بر تحلیل سناریوهای تغییر کاربری زمین شهر یزد

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 657-686

مصطفی جواهری تقدس؛ محسن رفیعیان؛ شیوا مطلب زاده


152. بررسی بین‌نسلی نگرش به طلاق: مطالعه‌ای در استان زنجان

دوره 1، شماره 1، تیر 1391

پیام روشنفکر؛ روح‌الله فلاحی گیلان؛ مریم پورکسمایی


155. بررسی اثرات استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای بر هویت دینی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

رحمان عزتی؛ رضوان قصابی؛ سولماز چمنی؛ نادر صنعتی شرقی


160. نظام «نگرش ـ آینده‌پژوهی» اسلامی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394

عبدالرحیم پدرام؛ محمدرحیم عیوضی


161. پویایی‌بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

افسانه مظفری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ علیرضا باقری ده آبادی؛ محمد سلطانی‌فر


162. آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری آب در ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 169-197

حسن کاوه فیروز؛ مریم اسماعیلی فرد


163. عوامل و زمینه‌های گرایش به معنویت‌گرایی جدید در میان شهروندان تهرانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 189-234

ابوتراب طالبی؛ صدیقه رمضانی


164. شایعه و عوامل اجتماعی مؤثر در پذیرش آن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 191-215

فرح ترکمان؛ زینب شهابی


165. مهاجرت‌های روستایی در ایران و پیامدهای آن بر جامعه روستایی

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 191-215

ولی‌اله رستمعلی‌زاده؛ قربان حسینی


167. جستارگشایی بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 247-263

علیرضا خرازی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ افسانه مظفری


169. بررسی میزان کیفیت زندگی و ارتباط آن با هویت دینی (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ محمدحسین ابتکاری


173. بررسی مفهوم امنیت زیست‌محیطی با نگاهی به چالش‌های امنیت زیست‌محیطی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 199-231

وحید رنجبرحیدری؛ ابراهیم جمشیدی


174. تحلیل اجتماعی الگوهای مصرف انرژی در شهر تهران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 217-244

سیدامیر طالبیان؛ محسن ابراهیم‌پور؛ احمد ملاکی