رابطه گرایش به قاچاق کالا و نقش تجانس فرهنگی در تقویت فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 185-214

برومند میرزایی پور؛ سروش فتحی؛ طهمورث شیری


راهبردهای عرصه میراث جهانی مبتنی بر تحلیل سناریوهای تغییر کاربری زمین شهر یزد

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 657-686

مصطفی جواهری تقدس؛ محسن رفیعیان؛ شیوا مطلب زاده


بررسی بین‌نسلی نگرش به طلاق: مطالعه‌ای در استان زنجان

دوره 1، شماره 1، تیر 1391

پیام روشنفکر؛ روح‌الله فلاحی گیلان؛ مریم پورکسمایی


بررسی اثرات استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای بر هویت دینی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

رحمان عزتی؛ رضوان قصابی؛ سولماز چمنی؛ نادر صنعتی شرقی


نظام «نگرش ـ آینده‌پژوهی» اسلامی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394

عبدالرحیم پدرام؛ محمدرحیم عیوضی


پویایی‌بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

افسانه مظفری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ علیرضا باقری ده آبادی؛ محمد سلطانی‌فر


آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری آب در ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 169-197

حسن کاوه فیروز؛ مریم اسماعیلی فرد


شایعه و عوامل اجتماعی مؤثر در پذیرش آن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 191-215

فرح ترکمان؛ زینب شهابی


مهاجرت‌های روستایی در ایران و پیامدهای آن بر جامعه روستایی

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 191-215

ولی‌اله رستمعلی‌زاده؛ قربان حسینی


نقش محوری استحیاء در راهبردهای فرهنگی جامعه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 236-263

محیا حکاکان؛ نفیسه فیاض بخش؛ عصمت سوادی؛ محمد رضا شاهرودی


جستارگشایی بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 247-263

علیرضا خرازی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ افسانه مظفری