بررسی نظری تأثیر رسانه‌های اجتماعی در انقلاب‌ها: از تحریک ساختاری تا انقلاب اصلاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

محمد رضا مجیدی؛ محمد عاصم اشجع زاده


کنترل اجتماعی سازمانی از دیدگاه قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

محمد سلطانیه؛ مهدی سلطانیه


ارائه مدل کنش اجتماعی بر اساس الگوی آجیل پارسونز در نظام مهندسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1401

علیرضا محمدی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید عبدالله سجادی جاغرق؛ غلامرضا معمارزاده طهران


توسعه ایران بر مبنای مسئله هویت در اندیشه سید فخرالدین شادمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401

محمد امین نگهبان؛ محمد کمالی گوکی


سنجش وضعیت دانشگاه پیام‌نور تهران در تبدیل شدن به نسل چهارم دانشگاهها با استفاده از تکنیک ANPفازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

صدیقه رضائیان فردویی؛ منصوره حورعلی؛ بهروز بهروزی


عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


بررسی شأنیت اجتماعی در تفکیک مکاتب توسعه و تطبیق با سیاست‌های کلی برنامه‌های شش‌گانه توسعه ج.ا.ا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

علیرضا حدادی؛ سیدمحمدرضا دادگستر


تجارب معلمان از چالش‌های برنامه‌های تلوزیون به عنوان برنامه درسی پنهان در تحقق اهداف تربیتی نظام آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

بهبود یاری قلی؛ مهدی اکرمی؛ عیسی برقی؛ پروین بهاری


تحلیل آسیب‌ها و مخاطرات رسانه اجتماعی اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

پرنیا رضی پور


بررسی مدل چابک سازی راهبردی با رویکرد مدیریت جهادی (مطالعه موردی :سازمان تامین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

محمد رضا کریم فر؛ محمد جلال کمالی؛ یاسر سالاری


تصویر ذهنی مسلمانان بوسنی وهرزگوین از مذهب تشیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

نعمت اله کرم اللهی؛ آرمینا رضوانی؛ سلمان رضوانی


بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر ایجاد بازارچه روستایی در بخش بهار همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

شمسی عابری منصور؛ میثم موسائی؛ عادل عبداللهی