مقاله


کد مقاله : 139409031519595000081

عنوان مقاله : رهيافتي آسيب‏شناختي به راهبردهاي فرهنگي پيشگيري از اعتياد در ايران؛ از سياست‏گذاري تا عملياتي‏سازي

نشریه شماره : 13 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 562

فایل های مقاله : 384 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيدرضا صالحي اميري dr.salehiamiri@gmail.com استادیار دکترا
2 حسين عبدالملكي abdolmaleki22@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اعتياد به مثابه پديده‌اي چندوجهي و البته با تأثيراتي چندساحتي، معضله‏اي ا‌ست كه امروزه بنا بر اعتقاد قريب به ‏اتفاق پژوهشگران و متفكران اين حيطه، به‏عنوان يك مسئله اجتماعي و فرهنگي در كشور به‏ شمار مي‌آيد. هدف از مقاله حاضر، آن است كه با روشي كيفي (مطالعات اسنادي و كتابخانه‌اي، استفاده از اسناد بالادستي و نيز انجام 20 مصاحبه با اساتيد حوزه بررسي مسائل اجتماعي و مددكاري اجتماعي) و با رويكردي تبييني‌ـ تحليلي به آسيب‏شناسي سياست‌هاي فرهنگي پيشگيري از اعتياد در ايران مبتني بر پيوستار چهار مرحله‌اي «رويكرد و نظريه فرهنگي، سياست‏گذاري فرهنگي، برنامه‏ريزي فرهنگي و مديريت فرهنگي» بپردازد. در نهايت، پيشنهادات و راهبردهايي در جهت تدوين سياست‌هاي فرهنگي پيشگيري از اعتياد مبتني بر رويكرد چهار مرحله‌اي ارائه شده است.