مقاله


کد مقاله : 13940903154355000078

عنوان مقاله : تدوين و تنظيم ويژگي‌هاي مدل ساختاري رسانه‌اي براي شرايط تحريم

نشریه شماره : 13 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 568

فایل های مقاله : 543 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا كيميايي reza.aidin@gmail.com دانشجو دکترا
2 محمد سلطاني‌فر msoltanifar@yahoo.com دانشیار دکترا
3 زهرا خرازي‌آذر raha_sphere@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله در پي تدوين و تنظيم ويژگي‌هاي يك مدل ساختاري رسانه‌اي براي شرايط تحريم است. بدين ‌منظور با 10 نفر از اساتيد اقتصاد، ارتباطات و روزنامه‌نگاري مصاحبه شده است كه از طريق نمونه‌گيري گلوله برفي به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. از اين مصاحبه‌ها پرسشنامه‌اي با 38 محور تعيين شده است. براي وزن‌دهي به مدل به‌دست آمده، 121 نفر از فعالان حوزه رسانه، مديران مسئول روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها، سردبيران و خبرنگاران به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. به‌طور كلي مدل رسانه‌اي به‌دست آمده بر شش محور «جلب مشاركت و اعتماد ملي»، «استفاده از جنبش‌هاي نوين اجتماعي»، «استفاده ديپلماسي رسانه‌اي و هدايت افكار عمومي»، «شفافيت و يكپارچگي اطلاعاتي»، «انتشار غيرمستقيم اطلاعات» و «دسترسي آزاد به اطلاعات» استوار است كه هر بخش وزن و ارزش متفاوت دارد. بيشترين وزن، مربوط به استفاده از ديپلماسي رسانه‌اي و هدايت افكار عمومي و كمترين وزن و مربوط به انتشار غيرمستقيم اطلاعات است