مقاله


کد مقاله : 13940904142775000099

عنوان مقاله : بررسي وضعيت مؤلفه‌هاي اقتصاد فرهنگ در ايران؛ مقايسه تطبيقي با كشورهاي منتخب دنيا و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصاد فرهنگ در كشور

نشریه شماره : 13 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 523

فایل های مقاله : 0.99 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدي ناظمي اردكاني mkdf@chmail.ir استادیار دکترا
2 محمد صيادي m.sayadi2010@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله، پس از تبيين مفاهيم اقتصاد فرهنگ و نيز بيان اهميت پرداختن به اقتصاد فرهنگ، تأثير متقابل فرهنگ و اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته شده است. همچنين در يك بررسي تطبيقي، روند تحولات و نيز جايگاه اقتصاد نشر، اقتصاد سينما، اقتصاد هنرهاي تجسمي و اقتصاد گردشگري در سطح كشورهاي منتخب جهان و ايران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و عوامل مؤثر بر بازار هر يك از آنها بحث و بررسي شده است. در خاتمه نيز راهكارهايي براي ارتقاي وضعيت مؤلفه‌هاي اقتصاد فرهنگ در كشور ارائه شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد: كشور ايران به لحاظ وضعيت مؤلفه‌هاي اقتصاد فرهنگ، نه تنها در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بلكه در مقايسه با كشورهاي سند چشم‌انداز نيز از موقعيت مناسبي برخوردار نيست.