مقاله


کد مقاله : 13941225114665001884

عنوان مقاله : گونه‌شناسي كاربران رسانه‌هاي اجتماعي

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 686

فایل های مقاله : 553 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدسعيد ذكايي saeed.zokaei@gmail.com استاد دکترا
2 محمدحسين حسني mhhasani@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

رشد روزافزون كاربران رسانه‌هاي اجتماعي،‌ گذار از مخاطب‌شناسي و توجه به كاربر‌شناسي را حائز اهميت ويژه‌اي نموده است. از اين‌رو مقاله حاضر به منظور شناخت تفاوت مفهوم مخاطب با كاربر، انگيزه‌شناسي و گونه‌شناسي كاربران ايراني رسانه‌هاي اجتماعي انجام شد. بدين منظور، در يك رويكرد تلفيقي، ابتدا مصاحبه‌هاي نيمه‌ساخت‌يافته با 30 نفر از دانشجويان پرمصرف رسانه‌هاي اجتماعي و سپس پيمايشي با حجم 360 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران انجام شد. يافته‌هاي تجربي بيانگر آن است كه مهم‌ترين اهداف و انگيزه‌هاي كاربران در استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي عبارت است از: سرگرمي و گذران وقت، كسب اطلاعات و اخبار، حفظ روابط با دوستان فعلي و يافتن دوستان قديمي. در حالي‌كه سرگرمي و گذران وقت هدف مشترك براي كاربران مرد و زن است، زنان انگيزه‌ها و اهداف اجتماعي و احساسي‌تري در استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي دارند. همچنين نتايج نشان داد كه كاربران ايراني را مي‌توان به هشت دستۀ نويسنده، هنردوست، علم‌دوست، دانلودگر، خبرخوان، وب گرد، گفت‌وگوگر و بازيگر تقسيم كرد.