مقاله


کد مقاله : 139711091352585004925

عنوان مقاله : هرمنوتيك و توسعه: رهيافتي هرمنوتيكي جهت مواجهه با گسست فكري در مفهوم توسعه

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 29

فایل های مقاله : 744 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 افشین علی پور پیجانی pijani@ut.ac.ir مدرس دانشجوی دکترا
2 سیدمهدی الوانی alvani@atu.ac.ir استاد دکترا
3 حسين خنيفر khanifar@ut.ac.ir استاد دکترا
4 سید احمد موثقی movasagh@ut.ac.ir دانشیار دکترا
5 حمیدرضا یزدانی hryazdani@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هرمنوتيك در مواجهه با مفهوم پيچيده و چندبعدي توسعه كه انبوهي از ديدگاه‌ها را با خود به همراه دارد، مي‌تواند رهيافتي راهگشا براي هم‌اندیشی و مفاهمه باشد. از اين رهگذر، مفهوم مارپيچ هرمنوتيكي از نقش تعیین‌کننده‌ای براي ايجاد مفاهمه در مفهوم توسعه برخوردار است. در اين مقاله، ضمن بررسي سير ديدگاه‌هاي انديشمندان پيرامون دور هرمنوتيكي و مارپيچ هرمنوتيكي، چگونگي به‌كارگيري مارپيچ آن به‌منظور ايجاد مفاهمه در فضاي متنوع و متكثر ديدگاه‌هاي توسعه مورد نظر قرار مي‌گيرد. در ادامه بنابر ويژگي‌هاي خاص مفهوم توسعه، مارپيچ هرمنوتيكي در قالب پنج مرحله به‌عنوان رهيافتي جهت مواجهه با گسست فكري در ديدگاه‌هاي توسعه ارائه مي‌شود و چگونگي اجراي آن در هر يك از مراحل پنج‌گانه تبيين می‌شود. هر مرحله مارپيچي داراي سه بخش پيش داشت‌ها، فعاليت‌ها و خروجي‌ها است كه به‌طور مستمر به فهم مفسر عمق مي‌بخشند. سپس يافته‌هاي حاصل از مارپيچ هرمنوتيكي بر اساس سه پرسش اصلي، مورد تفسير قرار مي‌گيرند تا از اين طريق به پرسش بنيادي، كه به دنبال دريافت نوعي تفاهم از حقيقت توسعه است، پاسخ داده شود.