فهرست مقالات


شماره 3 سال 7 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139711091240495004923 ترس و تجدد؛ صورت‌بندي مسئله ترس و ناامني در ايران معاصر
نعمت الله فاضلی
2 13971109132995004924 تدوين مدل شهروند‌‎پروري مبتني بر مختصات حكومت حق‌‎مدار علوي
علی اصغر پورعزت
عباس نرگسیان
عباس عباس پور
مهرداد باستانی پور
3 139711091352585004925 هرمنوتيك و توسعه: رهيافتي هرمنوتيكي جهت مواجهه با گسست فكري در مفهوم توسعه
افشین علی پور پیجانی
سیدمهدی الوانی
حسين خنيفر
سید احمد موثقی
حمیدرضا یزدانی
4 13971109149145004926 رفتارهاي پرخطر دانشجويان و تأملي بر پزشكي‌ شدن آن
آمنه صديقيان بيدگلي
ارمغان مهمدي
5 139711091420215004927 آسيب‌شناسي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ارائه راهبرد
ليلا اژدري
علي‌اكبر فرهنگي
سيدرضا صالحي اميري
محمد سلطاني‌فر
6 139711091442315004928 مطالعه تطبيقي‌- تاريخي تأثير افزايش جمعيت بر وضعيت اقتصادي كشورها
مسعود عالمي نيسي
7 139711091455205004929 بررسي و ارزشيابي اجراي قانون شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق و پيشنهاد مواد قانوني لازم
لطف‌اله عباسي سروك
8 13971109151345004930 نقش مستندها، برنامه‌هاي آموزشي و گرافيك‌هاي تلويزيوني در فرهنگ ترافيكي شهر تهران
مهدي دشت بزرگي
سميه تاجيك اسماعيلي
9 139711091519155004931 واكاوي وضعيت روابط نسلي از ديدگاه دانشجويان دختر 26-20 سال دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران در سال 1395؛ با تأكيد بر عوامل اجتماعي و فرهنگي
صدیقه عباسی
خديجه سفيري
اميرمسعود اميرمظاهري
10 139711091527485004932 فهم معنايي زنان از مدرنيزاسيون در جامعه محلي (مورد مطالعه: استان لرستان)
سامان یوسفوند
علی انتظاری
زينب مرادي‎نژاد
11 139711091537425004933 بررسي سياست‌گذاري ملي در قبال اقوام ايراني در منطقه شمال غرب (مطالعه موردي: قوم ايراني آذري)
حسین ابراهیمی
هادي رحماني ساعد
12 139711091544475004934 شناسایی و رتبه‌بندی موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سیدمحسن میر
عباسعلی قیومی
فاطمه عزیزآبادی فراهانی

شماره 2 سال 7 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139710111036185004789 ارائه چارچوب ریخت‏‌شناسانه دیده‏‌بانی فرهنگی با کاربست مفاهیم آینده‏‌پژوهی
جابر مقدم پور
فرهاد درویشی سه تلانی
حاکم قاسمی
عین الله کشاورز ترک
2 139710111120285004790 هیدرولوژی اجتماعی
آمنه میان آبادی
محمدرضا جرگه
حجت میان آبادی
مهدی کلاهی
3 13971011122135004791 آمایش‌سرزمین؛ راهبردی موثر جهت تراکم‌زدایی از تهران
محمد زرشگی
مریم افشاری
4 139710111231275004793 راهبردهای موثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ ایران
زهرا مسعودی‌نیا
علی رشیدپور
رضا ابراهیم زاده
5 139710111248585004794 ارائه الگوی خط‌مشی‌های اشتغال زنان از منظر اضطرار اجتماعی
مهدی عبدالحمید
مهدی محمدی
حسین بابایی مجرد
6 139710111320105004795 مطالعه جامعه‌شناختی سبک زندگی قوم بلوچ ایرانی
پیمان علی محمدی
7 139710111333525004796 بررسی و استخراج معیارهای فرهنگی مؤثر بر نظام آموزش عالی ایران از منظر اسناد فرادستی
محمدرضا زارع بنادکوکی
8 139710111342235004797 مجازی شدن کنش‌های نسلی: مطالعه‏ی فرآیند برساخت معناهای نسلی در شبکه‏های اجتماعی مجازی
نادر رازقی
فردوس حاتمی طاهر
نریمان محمدی
9 139710111445225004798 ارزش‌آفرینی اجتماع برند در رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر نقش نظام پیشنهادات
نرجس عباداتی
باقر ساروخانی
علی‌اکبر فرهنگی
10 13971011157485004799 وضعیت مسئله‏دار قوانین در دانشگاه‏های ایران
محمد رضایی
حامد کیا
11 139710111517285004800 تحلیل عناصر و مؤلفه‌های هویت فردی در ایران
محمد سلگی
بهرام صالح صدق پور
حسین حیدری
احسان آقاپور
12 13971011152865004801 ارائه الگوی امنیت هوشمند جمهوری اسلامی ایران
کریم کشکولی
محمد دژکام
13 13971011153705004802 دیدگاه علمای شیعه ایران پیرامون مظاهر تمدن غرب (مطالعه تطبیقی آراء و نظرات شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله نائینی)
محمود نقدی پور
فیض الله بوشاسب گوشه
سهیلا ترابی فارسانی
14 139710111545355004803 تبیین وضعیت تفکر استراتژیک در دانشگاه و ارتباط آن با یادگیری سازمانی؛ مطالعه موردی
حميد شفيع‌زاده

شماره 1 سال 7 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139706141628305004352 بررسی و تبیین حیث الهیاتی موسیقی در پرتو حکمت متعالیه
سيدمصطفی محقق داماد
علی تقوی
محسن محسن شیراوند
2 139706141640185004353 تبیین بسترهای پیاده‌سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران
فاطمه فاطمه هوشیدری فراهانی
محمد حسن‌زاده
فاطمه زندیان
3 139706141646215004354 ارائه الگوی تمرکززدایی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری نظام آموزشی ایران
سید کمال واعظی
بهزاد عباسی هرفته
4 139706141652265004355 نظريه داده‌بنياد نوآوري در خدمات عمومي الکترونيک ايران
حبيب رودساز
وجه‌الله قرباني‌زاده
حسين اصلي‌پور
محمدرضا زرگر
5 13970614170275004356 طراحی چارچوب مفهومی برندسازی اسلامی برای ورود به بازارهای جهانی در صنایع جمهوری اسلامی ایران
محمد رضا رستمی
داود فیض
عظیم زارعی
عباسعلی رستگار
مرتضی ملكي مین‌باش زرگاه
6 139706141710495004357 فرهنگ و قدرت نرم؛ مطالعه منابع فرهنگی قدرت نرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سیدمحمدجواد قربی
منصور حیدری
7 13970614171775004358 بررسی تفاوت‌های نسلی ارزش‌های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن: مورد مطالعه شهر قدیم هشتگرد
حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد
لیلا فلاح‌نژاد
8 139706141722345004359 مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان سنندج)
یعقوب احمدی
پروین علی‌پور
9 139706141730295004360 شناسایی اقدامات ضروری برای راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی مجازی نخبگان ایرانی مبتنی بر تکنیک کرفت
سید سروش قاضی نوری
سعید روشنی
مریم پاک‌نیت
10 139706141736485004361 رابطه میان میزان و نوع حضور در فضای مجازی با دلبستگی به مکان در میان دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه
کاظم داودی
سمیه تاجیک اسماعیلی
11 139706141741415004362 بررسی وضعیت موجود و تدوین الگوی راهبردی مدیریت همکاری‌های ‌علمی ‌بین‌المللی دانشگاه‌های برتر ایران
عباس رمضانی
محمد قهرمانی
محمد حسن پرداختچی
غلامرضا ذاکر صالحی

شماره 4 سال 6 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139704041651435004133 انقلاب57: انکشاف فلسفه تاریخ ایران
سیدجواد طاهایی
2 13970404171135004134 مؤلفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي شادي
نعمت الله فاضلی
3 139704041727425004135 تاریخ‌مندی جنبش مشروطه؛ بررسی رابطه تحولات اجتماعی ایران معاصر با جنبش مشروطه
ابوالفضل دلاوری
محمدرضا خطیبی نژاد
4 139704041748455004136 شکل‌گیری جامعه دوگانه در شهرهای نفتی ایران با تأکید بر شهرستان ماهشهر
اسماعيل غلامي‌پور
عبدالحسین کلانتری
5 139704041753325004137 فراتحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روان
محسن نیازی
داریوش یعقوبی
ایوب سخایی
سید سعید حسینی‌زاده آرانی
6 139704041757405004138 تحلیل مفهومی و گونه‌شناختی فرهنگ‌کار؛ نگاهی به کارکردهای آن در نظام تعلیم و تربیت
عزت الله سام آرام
سید مستجاد حسینی مطلق
7 13970404182165004139 ارزیابی سیاست‌ها و اثرات بین‌المللی آب و هوایی بر آلودگی هوای منطقه‌ای
سعید زنگنه
آزاده رنجبر حیدری
8 13970404186425004140 جستارگشایی بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران
علیرضا خرازی
نسیم مجیدی قهرودی
افسانه مظفری
9 139704041810175004141 کارآفرینی در قرآن و احادیث و نقش دانشگاه در پرورش کارآفرینان با روحیه اسلامی
بنت‌الهدی ایزدی
کورش رضایی‌مقدم
10 13970404181425004142 بررسی شکل‌گیری روانشناسی خشونت در قالب داعش
محسن دیانت
11 139704041818395004144 هیدروپلیتیک خاورمیانه: مطالعه موردی حوضه دجله و فرات، رود نیل و رود اردن
محمدرضا فرجی
وحید رنجبرحیدری
12 139704041822165004145 بازنمایی گفتمان اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی (بررسی و تحلیل نحوه بازنمایی گفتمان اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری)
احسان پوري
زهرا جعفری
13 139704041826305004146 اهرم‌های تغییر در فرایند مدیریت تصویر در سازمان صداوسیما
سیاوش صلواتیان
سید محمدرضا فیاضی
علی اکبر رزمجو
14 139704041830185004147 بررسی رابطه بین فرهنگ ‌سازمانی و مدیریت دانش در میان کارکنان مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
عبدالخلیل معظم‌زاده
سیدرضا صالحی امیری

شماره 3 سال 6 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13961020152285003640 بررسی و رتبه‌بندی موانع حضور فعال ایران در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی با تأکید بر نقش آموزش نیروی انسانی با استفاده از تکنیک TOPSIS
مهدي نويدادهم
حميد شفيع‌زاده
2 13961020158355003641 تحلیل اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد)
ابوالفضل صادقی نیا
ابراهيم حاجياني
3 139610201513285003642 شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران
شهرود اميرانتخابي
سيدرضا صالحي اميري
علي‌اكبر رضايي
محمد سلطاني‌فر
4 139610201626115003643 ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس: پژوهش پدیدارشناسی
بهبود یاری قلی
محمد حرفتی سبحانی
جواد قصاب زاده
فاطمه سیوانی زاد
حبیبه رحیمی
5 139610201636165003644 تبیین ارزش‌های نظری و رفتاری اخلاق علمی در میان دانشجویان
شهلا خلفی
محمدرضا جوادي يگانه
مهرداد نوابخش
6 13961020164195003645 ارائه الگوی ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
فرزانه یعقوبی راد
اسماعیل کاوسی
7 139610201646185003646 طراحی مفاهیم فرهنگ صلح‌ساز ورزش در توسعه روابط بین‌الملل (مطالعه موردی طرح ویو «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» ریاست جمهور ایران)
مهدی شریعتی فیض آبادی
مازیار ناظمی
8 139610201649575003647 عوامل و زمینه‌های گرایش به معنویت‌گرایی جدید در میان شهروندان تهرانی
ابوتراب طالبی
صدیقه رمضانی
9 139610201653435003648 شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و پیش‌ران‌های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین‌پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از روش میک مک
سید علی داودی
نورمحمد یعقوبی
بدارالدین یزدانی اورعی
عبدالمجید ایمانی
10 13961020170485003649 بررسی جامعه‌شناختی تأثیرات دوگانه توسعه بر هویت قومی (مطالعه به شیوه گراندد تئوری در شهرستان مهاباد)
حسن رشیدی
مصطفی ازکیا
منصور وثوقی
11 1396102017515003650 مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور غرب تهران)
محمدجواد زاهدی

شماره 2 سال 6 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139608161137215003442 کارکردهای دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری در نظام آموزش عالی ایران
روح اله باقری مجد
محسن فلاح فرامرزی
2 13960816122115003443 بررسی مناقشات بازیگران رسانه‎های صوتی ـ تصویری ایران در افق پنج ساله با روش تحلیل رفتار بازیگران
ملیحه اسمعیلیان
علی اصغر پورعزت
امیر ناظمی
3 139608161218255003444 ابعاد فقهی و حقوقی بازی‌های مجازی
ابراهیم عبدی پور فرد
مرتضی وصالی ناصح
4 139608161233545003445 ترسیم سیمای حوزه سلامت در مناطق روستایی استان مازندران؛ با تأکید بر سنجش دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی
یعقوب زارعی
5 13960816124345003446 آسیب‌شناسی ژئوپلیتیکی مدیریت منابع آبی ایران در حوضه آبریز جنوب غربی کشور: رودخانه‌های کرخه و کارون بزرگ
رسول افضلی
زهرا پیشگاهی فرد
بهادر زارعی
محمدرضا رحمانی
6 13960816130175003447 بررسی رابطه اعتماد نهادی با گونه‌های مشارکت سیاسی (مورد مطالعه شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر شیراز)
آرمان حیدری
اسفندیار محمدی
شهلا باقری
7 139608161312445003448 بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و ارزش‌های خانواده
حسن خوش صفا
مجيد كفاشي
8 139608161320235003449 گفتمان‌سازی رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی
محمد سلطاني‌فر
9 139608161329335003450 بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین کیفیت زندگی و طرد اجتماعی (مورد مطالعه: ساکنان منطقه 18 شهرتهران)
قربانعلی سبکتکین ریزی
ایوب موسی زاده

شماره 1 سال 6 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396051512315003196 شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان: فراتحلیل پژوهش‌های پیشین
محمدسعيد ذكايي
محمد حسین حسنی
2 139605151221245003197 تحلیل دریافت پیام‌های شبکه ماهواره‌ای نوروز: مطالعه موردی زنان کرد ایلامی
حمید عبداللهیان
زهرا سهرابی
3 139605151243315003198 مفهوم‌سازی عوامل موفقیت شبکه‌های اجتماعی برخط از دیدگاه کاربری و سیاست‌گذاری: مطالعه تحلیلی
مرتضي نبي‌ميبدي
سیروس علیدوستی
مریم نظری
4 139605151258405003199 پویایی‌بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی
علیرضا باقری ده آبادی
علي‌اكبر فرهنگي
محمد سلطاني‌فر
افسانه مظفری
5 13960515131465003200 تأثیر گفتمان سیاست خارجی بر پوشش خبری؛ بازنمایی آمریکا و انگلیس در مطبوعات شاخص ایران در دو دوره اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی
محمد مهدی فرقانی
احسان بخشنده
6 139605151322425003201 نقش تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای در دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران
سيد حامد عاملي
رها خرازي آذر
افسانه مظفری
7 139605151335455003202 شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سرمایه اجتماعی؛ مطالعه پیمایشی کاربران جوانان پیرانشهر
امید قادرزاده
شادی نشاط
8 139605151346565003203 نقش شبکه‌های اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتابخوانی (مطالعه موردی؛ دنبال‌کنندگان صفحه کتابدونی در شبکه اجتماعی اینستاگرام)
سید محمد دادگران
زهرا خرازی آذر
فرحناز دبلشکی
9 139605151357145003204 تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به دیگری
بهبود یاری قلی
سید احمد حسینی
صادق صیادی
10 139605151418185003205 آسیب‌شناسی همکاری‌های علمی‌ـ بین‌المللی در آموزش عالی ایران
هدی سادات محسنی
11 13960515142455003206 شاخص‌های فرهنگی مؤثر در خلاقیت شهری (مطالعه موردی: استان سمنان)
سجاد فردوسی
محبوبه جلالی
پری شکری فیروزجاه
12 139605151436265003207 توسعه انسانی و فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مطالعه شاخص نرخ سواد و مصرف اینترنت در کشورهای اسلامی
عباس صدری
سجاد مرادی
13 13960515144655003208 بررسی تأثیر فضای مجازی بر همدلی اجتماعی دانشجویان
فائزه مصلحی نیک
ابراهيم حاجياني

شماره 4 سال 5 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396021195845002880 ‌جستاری بر سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران/ سید محمد مجابی و مریم اسماعیلی فرد
سید محمد مجابی
مریم اسماعیلی فرد
2 139602111238235002882 ارزیابی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییر اقلیم
محسن ناصری
محمد صادق احدی
3 139602111253585002883 بررسی تغییرات اقلیمی به‌عنوان تهدیدی جدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد
حبیب اله فاضلی
علی نامدار
جواد ابراهیم پور
4 13960211135385002884 دیپلماسی پایدار؛ راهبردی مؤثر برای درک مذاکرات بین‌المللی زیست محیطی
سبحان طیبی
5 139602111316255002885 مبانی و مکانیزم همکاری‌های زیست‌محیطی ایران و همسایگان در حوزه آب‌های رودخانه‌ای مشترک
فرزاد پیلتن
میرابراهیم صدیق بطحایی اصل
6 139602111327255002886 اولویت‌بندی ریسک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در کلان‌شهر تهران با روش فازی AHP و ارائه راهبردهای پیشگیری، کاهش اثرات و سازگاری
آزاده نوازی
سمیرا نوازی
7 139602111339205002887 الزام‌های ایران برای ایجاد مدل متوازن توسعه منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف بین‌المللی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs)
مجید شفیع پور مطلق
آزاده توکلی
8 139602111353325002888 آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری آب در ایران
مریم اسماعیلی فرد
حسن کاوه فیروز
9 13960211144115002889 بررسی مفهوم امنیت زیست‌محیطی با نگاهی به چالش‌های امنیت زیست‌محیطی ایران
وحید رنجبرحیدری
ابراهیم جمشیدی

شماره 3 سال 5 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13951130144505002716 بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای آموزش‌های مهارتی در ایران
مهدي نويدادهم
حميد شفيع‌زاده
2 1395113015225002717 الگوی نظام‌مند اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری
میثم لطیفی
محمد عبدالحسین‌زاده
3 13951130159385002718 بررسی تأثیر سیاست‌های تحصیل اتباع افغانستانی در ایران (مورد مطالعه: شهر تهران)
آرش نصراصفهاني
سیدحسن حسینی
4 139511301517555002719 تأثیر ارزش‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، با تأکید بر فرهنگ و قومیت لر (مطالعه موردی: شهر یاسوج)
عبدالرضا ادهمی
نعمت شجاعی
5 13951201944545002720 تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به فرزندآوری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
صمد رسول‌زاده اقدم
سیمین افشار
صمد عدلی پور
سيداحمد ميرمحمدتبار
6 13951201957435002721 مطالعه تعیین‌کننده جامعه‌شناختی فرزندآوری (موردکاوی: زنان متأهل شهر تهران)
سولماز چمني
عالیه شکربیگی
محمود مشفق
7 13951201109175002722 چگونگی تأثیرگذاری تحصیلات زنان بر تأخیر در فرزندآوری : نتایج یک مطالعه کیفی در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران
حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد
8 139512011015455002723 مهاجرت‌های روستایی در ایران و پیامدهای آن بر جامعه روستایی
ولی‌اله رستمعلی‌زاده
قربان حسینی
9 139512011025585002724 تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش باروری در ایران
رسول صادقی
10 139512011042315002725 بررسی کژکارکردی خانواده و عوامل مؤثر بر آن در شهر پاوه
اسماعیل بلالی
یسرا عابدی
11 1395120111315002726 تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق
سیدعبدالحسین نبوی
کریم رضادوست
سحر مجتهدزاده
مرضیه شهریاری
12 13951201112285002727 تحلیل جامعه‌شناختی راهبردهای مشارکت مردم در پرداخت مالیات‌های محلی (عوارض خدمات شهری) در بین شهروندان کرج
قربانعلی سبکتکین ریزی
احمد جعفری

شماره 2 سال 5 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139507051039435002306 منابع قدرت نرم در سياست‌هاي كلي نظام؛ موردكاوي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران
سیدمحمدجواد قربی
علی اکبر جعفری
2 13950705114135002307 شناسايي عوامل تأثيرگذار بر اثربخشي تبليغات فرهنگي بر مبناي نظريه‌ برخاسته از داده‌ها و ارائه الگوي اثربخشي تبليغات‌فرهنگي
مریم سهرابی رنانی
علي رشيدپور
اکبر اعتباریان
3 139507051139435002310 بررسي جايگاه و نقش راهبردي دين در جامعه‌هاي آينده؛ واكاوي مطالعات جامعه‌شناختي دين با تأكيد بر رويكرد دين به مثابه انتخابي عقلاني
عباس اسکوئیان
مرتضی رستمی
4 13950705114795002312 تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر فرهنگ شهروندي شهروندان تهراني در سال 1393
محسن نیازی
مرتضی جعفرپور
5 139507051152195002313 مطالعه جامعه‌شناختي رابطه دينداري و اعتماد اجتماعي با گرايش به ايثارگري در استان كهگيلويه و بويراحمد
بيژن زارع
هومان دانشپذیر
6 13950705131605002319 بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تقديرگرايي در نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان كنارك)
هادی راستی
اسماعیل رحمانی
7 139507051320355002321 ارزيابي سياست‌هاي حمل و نقل شهري ايران (مورد مطالعه: تحليل محتواي مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهر تهران)
مهسا حاجیانی
مرتضی خلیلی
8 139507051324125002323 شايعه و عوامل اجتماعي مؤثر در پذيرش آن
فرح ترکمان
زینب شهابی
9 139507051327345002324 تحليل اجتماعي الگوهاي مصرف انرژي در شهر تهران
سیدامیر طالبیان
محسن ابراهیم‌پور
احمد ملاکی
10 139507051332315002325 عوامل مؤثر بر سرانه مصرف آب خانواده‌هاي تهراني
حسن دهقان
ناصر پوررضا کریم‌سرا

شماره 1 سال 5 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139505121237145002148 لايه‌هاي هويت ملي ايراني در برنامه‌هاي توسعۀ جمهوري اسلامي ايران (1394-1368)
علی کریمی
میثم بلباسی
2 139505121249135002149 بررسي هويت قومي و تأثير آن براحساس طرد اجتماعي (مورد مطالعه: عرب‌هاي شهر اهواز)
عبدالرضا نواح
خيري حيدري
3 139505121259315002150 ملاحظات قومي مذهبي نگرش جنسيتي در شهرستان بجنورد
يعقوب فروتن
اكبر عليوردي‌نيا
الهه‌سادات ايزي
4 13950512137365002151 شكل‌گيري ايران در اسطوره‌هاي آفرينش و هويت ملّي در ايران
علي محمودي
5 139505121313565002152 تربيت نسل جديد؛ دال شناور جدال گفتماني در ايران (تحليل گفتمان سريال ستايش با رويكرد لاكلائو و موفه)
فردین محمدی
6 139505121320415002153 نقش سه‌گانه مساجد در ترويج فرهنگ ايثارگري و شهادت‌طلبي (مطالعه موردي: مساجد استان خراسان رضوي
حميد مسعودي
محمدعلي احمديان
7 139505121326525002154 واكاوي سير سياست‌گذاري فرهنگي مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامي (1378-1368): تحليل اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران
ميثم فرخي
8 139505121331575002155 شناسايي وضعيت موجود و مطلوب مؤلفه‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك در مديريت سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي ايران (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)
الهه حيدري‌زاده
علي‌اكبر رضايي
افسانه زماني‌مقدم
9 139505121338515002156 كنش سياسي دانشجويان و تأثير محروميت نسبي بر آن
آمنه صديقيان بيدگلي

شماره 4 سال 5 زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412251139395001883 تحليل وضعيت شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر اساس مدل SWOT
نجات اميري
اصحاب حبیب زاده
2 13941225114665001884 گونه‌شناسي كاربران رسانه‌هاي اجتماعي
محمدسعيد ذكايي
محمدحسين حسني
3 139412251151295001885 تحليل جامعه‌شناختي پيامدهاي رسانه‌هاي اجتماعي بر ارزش‌هاي جوانان ايراني
صمد رسول‌زاده اقدم
سيداحمد ميرمحمدتبار
سيمين افشار
صمد عدلی پور
4 139412251157565001886 شناسايي و رتبه‌بندي ميزان موفقيت شبكه‌هاي اجتماعي در ايفاي نقش‌هاي آموزشي از نظر نخبگان رسانه
مستوره عزت‌زاده
علي ربيعي
علي‌اكبر فرهنگي
محمد سلطاني‌فر
5 1394122512525001887 ارائه الگويي جهت سياست‌گذاري فرهنگي رسانه‌ها در ايران
شهرود اميرانتخابي
سيدرضا صالحي اميري
محمد سلطاني‌فر
علي‌اكبر رضايي
6 139412251211405001888 تحليل محتواي پيامك‌هاي تلفن همراه دانشجويان دانشگاه‌هاي شهر آستارا و تالش
سوده مقصودي
ثريا پورنصيري
7 139412251216235001889 بررسي جغرافياي الگوي رأي‌دهي در ايران (با تأكيد بر انتخابات دوره هفتم تا يازدهم رياست جمهوري)
سعيده اميني
8 139412251220505001890 علل پايداري و گسترش شبكه‌هاي هرمي در دهۀ 1380 (پژوهشي كيفي از تجربه فعالان شبكه كوئست در تهران)
آرش نصراصفهاني
اسماعيل غلامي‌پور
اسماعیل شیرعلی
9 13941225122695001891 بررسي ميزان شناخت كارشناسان فرهنگي از اهداف فرهنگي سند چشم‌انداز 1404 و رابطه آن با احتمال تحقق اهداف فرهنگي سند
سوره شاهعلي‌زاده
شهناز هاشمي

شماره 3 سال 4 پاییز 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1394100911815001575 بررسي تجربي رابطه دينداري، خودكنترلي و رفتار انحرافي
اكبر عليوردي‌نيا
رحمت‌الله معمار
سيمين نصرتزهي
2 139410091458435001584 مطالعه اثر دينداري بر پايبندي اخلاقي در يك جمعيت دانشجويي
سيدحسين سراج‌زاده
فرشيد رحيمي
3 1394100915225001586 نظام «نگرش ـ آينده‌پژوهي» اسلامي
محمدرحيم عيوضي
عبدالرحيم پدرام
4 13941009155345001587 بررسي و مقايسه وضعيت هويت دانشجويان ترم اوّل و ترم آخر واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي شهر تهران
سيمين دركي
حميدرضا آراسته
5 13941009158295001589 نقش چارچوب‌هاي شناختي مديران در شكل‌گيري چشم‌انداز سازمان با كمك نظريه‌پردازي داده‌بنياد در سازمان‌هاي خدماتي ايران
محمدحسين نقوي
شاهين جعفرپور
6 139410091511495001590 ويژگي‌هاي فراغتي و كاركردي خانواده و تأثير آن بر رضايت از زندگي خانوادگي (مورد مطالعه: خانواده‌هاي شهر كرمان)
سعيده گروسي
سميه سبزعلي‌پور
محمدحسن شمس‌الديني
7 139410091514575001592 فراتحليل تحقيقات درباره تأثير بعد خانوار بر موفقيت تحصيلي فرزندان (آيا فرزند بيشتر موجب موفقيت تحصيلي كمتر مي‌شود؟)
مسعود عالمي نيسي
8 139410091516535001593 انقلاب اسلامي و انكشاف منطق تاريخ ايران (تأملي در نسبت انقلاب اسلامي با ايران)
ْسيدجواد طاهايي
9 139410091518315001594 عوامل اجتماعي مؤثر بر شادماني اجتماعي معلمان شهر اصفهان
منصور حقيقتيان

شماره 2 سال 4 تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13940903829535000026 اولويت‌بندي راهكارهاي مقابله با بحران آب بر اساس رويكرد جامعه‌شناسي در راستاي توسعه پايدار با استفاده از فرايند تجزيه و تحليل سلسله‌مراتبي
كريم كشكولي
تورج دانا
حسن قانع كياكلايه
معصومه قانع كياكلايه
2 1394090384095000027 راهبرد مديريت يكپارچه آب و انرژي در تأمين امنيت آبي در شرايط خشكسالي
مجيد احتشامي
حامد قديمي
آرش قديمي
3 13940903846195000028 شواهد زيست‌محيطي بحران آب ايران و برخي راه‌‌حل‌ها
اسماعيل نصرآبادي
4 13940903850505000029 بررسي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي مؤثر بر صرفه جويي آب در بين دانشجويان دانشگاه ياسوج
سيروس احمدي
مريم مختاري
پريسا رضايي
5 13940903855595000030 الگوي اروپايي حفاظت از آب؛ بررسي حقوقي ابعاد دستورالعمل چارچوبي آب اتحاديه اروپا
محمدحسين رمضاني قوام‌آبادي
رحمت‌اله فرخي
6 1394090391215000033 طراحي الگوي سياست‌هاي فرهنگي نظام آموزش و پرورش
مهدي نويدادهم
عليرضا صادق‌زاده قمصري
7 1394090396145000034 برآورد روند سرمايه فرهنگي در ايران
سيدكمال صادقي
رضا رنج‌پور
محمدعلي متفكرآزاد
احمد اسدزاده
سعيد گرشاسبي فخر
8 13940903912565000036 فراسوي دوگانه زائرـ گردشگر گونه‌شناسي تجربه سفر زائران مرقد منور امام رضا (ع)
فرامرز نودهي
حسين بهروان
علي يوسفي
احمد محمدپور
9 13940903918435000038 زندگي و سيره حضرت زهرا(س) به‌عنوان الگوي سبك زندگي ديني
بهاء‌الدين قهرماني‌نژاد شايق
10 13940903922585000039 سبب‌شناسي تغييرات الگوي مصرف مواد مخدر در ميان شهروندان جمهوري اسلامي ايران
علي قنبري
كامران ربيعي
11 13940903927185000040 تأملي بر يافته‌هاي پژوهشي فراغت زنان از منظر جامعه‌شناسي
سميه سادات شفيعي

شماره 1 سال 4 بهار 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139409091249305000245 بررسي نقش شركت‌هاي كوچك و متوسط دانش‌بنيان در شاخۀ توليد دانش و فناوري، بر كاهش اثرات تحريم‌هاي محصولات الكترونيك فناوري بالا عليه ايران
محمدتقي اميني
سيدمحمد ميرمحمدي
حسن قصاع
2 139409091253335000246 بررسي تأثير ميزان استفاده از انواع رسانه‌ها بر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: جوانان 29- 15 ساله ساكن شهر شيراز)
آرمان حيدري
عبدالرحيم دهقاني
3 139409091256345000247 الگويي مطلوب از شاخص‌هاي سنجش امور فرهنگي در رسانه ملي
محمد سليمي
سيدرضا صالحي اميري
4 139409091259435000248 بررسي تأثير توسعه منطقه عسلويه بر كيفيت زندگي (با رويكرد رشد صنعتي)
نگين حجازي
رضا فاضل
علی نقی فقیهی
5 13940909134445000250 مديريت پايدار گردشگري (مطالعه موردي: شهر بجنورد)
عباس عليپور
مژگان بايندر
6 139409091310425000253 مخاطره‌هاي بافت فرسوده شهر تهران از ديدگاه كنشگران عادي
ايرج قاسمي
احمد پوراحمد
حسين حاتمي‌نژاد
7 139409091314245000254 بررسي تأثير دينداري دروني و بيروني بر انسجام ملي (مطالعه موردي: شهروندان شهر مشهد)
سيدمرتضي نوعي باغبان
سيدعليرضا آقاحسيني
سيدجواد امام‌جمعه‌زاده
8 139409091317355000256 اعتياد اينترنتي و عوامل مؤثر بر آن در بين دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي شهر كرمان
سوده مقصودي
سميرا تندولي
9 139409091321165000259 مدل معادلات ساختاري رابطه مؤلفه‌هاي دينداري با مؤلفه‌هاي سلامت اجتماعي دانشجويان
مجيد كفاشي

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 27 رکورد)