جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139610201513285003642 Identifying Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats in Cultural Policy Making of Media in Iran
Sead Reza Salehiamiri
Aliakbar Rezaei
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)