جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139805225003671 Does Public Policy- Making Need to Find a Common Ground between Several Knowledge Aspects of General Policies and Problems?
Ali Hamidizadeh
Seyed Hossein Akhavan Alavi
Abdolhossein Khosropanah
Mohammad Hossein Rahmati
Seyed Mahdi Miri
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)