Slide background

جستجوي مقاله

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 24
Vol. 24 No. 6
2017
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

This article uses a descriptive-survey approach to identify and rank barriers to the active participation of Iran in international organizations and institutions, with an emphasis on human resource training and providing strategies for coping with it. The statistical population of the research includes all professors and leading researchers and executives in the field of international organizations, of whom 25 persons were selected by available sampling method. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire containing 7 main obstacles and 20 items in total. Using the research background and experts' opinions in preparing the questionnaire serves to confirm its content validity. The reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach's alpha coefficient which was 0.93. It is estimated that this indicates a high reliability of the questionnaire. Then, through the TOPSIS technique, the barriers were ranked. The results of the study showed that among the seven main obstacles identified in the path of active participation of Iran in international organizations and institutions, "the lack of attention to the training of specialist and committed human resources" with the index of 0.5810 from the point of view of the experts and managers participating in the research rank the first. "Weakness in individual abilities" with 0.5682 and "pressure and threats of domination" index with 0.5062 were introduced as second and third obstacles respectively. The results of the status quo analysis showed that, unfortunately, Iran had not been able to compete with other developing countries in promoting active participation in international organizations. For this purpose, it is necessary to educate them based on a comprehensive plan that does not merely aim at short-term and long-term goals.
- hamid shafizade
کلمات کلیدی : training of human resources, ، international organizations, ، Iran, TOPSIS technique
Undoubtedly, any cultural organization or institution, seeks through implementing a set of cultural programs, to achieve a series of specific goals that are either derived from its intrinsic tasks or are in line with its macro goals and perspectives. The important point is that the principle of the existence of any cultural institution is not merely to execute a set of cultural activities; rather it is to achieve a set of cultural goals, or set the stage for achieving other great goals. It is important to assess the amount of achievement made in specific cultural activities, and the effectiveness of the cultural activities of these organizations which affect their performance and the role they play in the society. This research uses the method of meta-analysis which examines separately each part of the activities and objectives of the studied organization, in an attempt to measure the effectiveness of the activities of this organization during a certain period in a comprehensive manner. Also, using the meta-analysis method in this type of research has been implicitly tested. The result of this research shows that out of the total objectives stipulated in the statute of the organization, only 71% of them which were evaluated in 12 studies based on meta-analysis method have been realized. As for the activities of the organization during the same time frame, only 53% of envisioned goals have been realized. The efficiency of the meta-analysis method was also confirmed in assessing the effectiveness of the various activities of an organization with multiple goals. Of course, it is dependent on conducting sufficient and precise studies to measure each of the objectives and the overall effectiveness of similar activities.
-
کلمات کلیدی : culture, cultural activities, cultural organizations, effectiveness, meta-analysis
As a long-term management framework inspiring from ideals, values and dominant ideologies of society, cultural policy making informs the short-term and mid-term management frameworks. This research is focused on applying SWOT model to cultural policy making of media in Iran. Its goal is practical, its methodology is quantitative and it has been done by survey and polling. The sample is made of 30 university professors in different disciplines including communication, cultural management and political science. The questionnaire designed by authors has been the main source of data gathering. It was the outcome of literature review related to the strengths, weaknesses, opportunities and threats of cultural policy making in Iran and the world extracted from internet and library sources. Our aim was reevaluating the current situation in Iran. The questionnaire involved 6 strengths, 5 weaknesses, 4 opportunities and 5 threats and the respondents were asked to assess them considering Lickert spectrum and their importance in today's Iran by giving 1-5 stakes to them. The validity of questionnaire was verified by mentors, advisors and some other experts of media and cultural policy making. In order to verify the reliability of questionnaire, the authors used Chronback's Alpha software which resulted to 0.93 indexes. Following data gathering, they used SPSS version 11.5 to calculate the weight of variables of SWOT model. The analysis demonstrated that the most important strength is media knowledge, state intervention is the most important weakness, the fast growing social media is the most important opportunity and finally Iran's fragile presence in international media can be regarded as the most important threat.
- Sead Reza Salehiamiri - Aliakbar Rezaei -
کلمات کلیدی : media, cultural policy making, SWOT analysis
Aims: This research aims to get teachers' perception of the consequences of violence in schools and suggests strategies to control it. Due to the complexity of the problem of violence in schools, first, its consequences in schools must be revealed and then ways to eliminate it from the schools should be surveyed. Methods: This study is a qualitative research based on a phenomenological methodology. In order to obtain the maximum amount of information, using purposeful sampling data, 12 veteran teachers in the city of Urmia were interviewed through semi-structured interviews. Discussions were analyzed using Smith's method. Findings: The results showed that the consequences of violence in schools can be found in four general themes related to education officials, teachers, students and trustees of culture in the society. Conclusion: The findings of the research on the consequences of violence state that violence in addition to causing inefficiency in teaching and undermining the social character of teachers; it also resulted in the emergence of academic failure or dropouts and had psychological and social effects on students. On suggestions section, the study suggests keen emphasis on changing attitudes among teachers through training sessions, media cooperation as well as carrying out reforms by introducing efficient disciplinary regulations. Moreover, finding the reasons of violence was introduced as a key to solving this problem.
- Mohammad Herfati Sobhani Leylabadi1 - Javad ghassabzadeh - fatemeh sivanizad -
کلمات کلیدی : phenomenology; teachers, students; consequences of violence; violence prevention strategies
This article has been resulted from a field survey; it aims to achieve the realities based on the conflict of theoretical and behavioral values regarding scientific ethics and to explain factors related to the level of the conflict of these values. A combined approach consisting of ethical theories based on survival law, utilititarianism, duty knowing, distributive justice, personal freedom, and conflict theories has been used to study the subject. Methodology used in this study is based on a field survey and its population is composed of PhD students in the fields of humanities, engineering and basic sciences from Shahid Beheshti University. One hundred ninety-six students were chosen by complete enumeration method and they were tested by a questionnaire with total validity of 80%, 81% and 82%. The results showed there is a conflict between the levels of theoretical and behavioral values regarding scientific ethics among students. 54/59 of them show the conflict over 50% and 45/40 of them show the relative conformity over 50%. There is a meaningful relationship (difference) between the students of these three fields (the conflict and the relative conformity) considering various factors, including: level of religious beliefs, awareness, knowledge and scientific level, kind of field of study, foresight, attention to behavioral results, responsibility for doing educational duties properly, achieving scientific rank compatible with effort, scientific promotion, scientific, economic and religious status of parents and students themselves, the quality and the way of their social relationship with their professors.
shahla kholfi - Mohammadreza javadiyeganeh - Mehrdad Navabakhsh
کلمات کلیدی : : scientific ethics, theoretical and behavioral level, conflict, and relative conformity

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)