شناسنامه


صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی

مركز تحقيقات استراتژيك

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

مدیر مسئول: دکتر علي‌اكبر ولايتي

 

سردبیر: دکتر مهرداد نوابخش

 

جانشين سردبیر: دکتر ابراهيم حاجياني

 

مدیر داخلي و دبير هيئت تحريريه: فرناز سربندی

 

ویراستار: فرناز سربندی

 

صفحه‌آرا: پری درویشی

 

ناظر چاپ:مصطفي اعلايي حيدري

نشانی: تهران، روبه‌روی بوستان نیاوران، پلاك 802

کدپستی: 31113-19547، صندوق پستی: 5855-15875

تلفن: 22802525، نمابر: 22804622

پست الکترونیکی:rahmag@csr.ir

قیمت: 60000 ریال