آرشیو خبر


1 وب سایت اصلی پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
2 انتشار شماره 30 فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگی اجتماعی راهبرد (بهار98)
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)