اخبار نشریه

انتشار شماره 30 فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگی اجتماعی راهبرد (بهار98)

شماره 30 فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگی اجتماعی راهبرد (بهار98) منتشر شد.

علاقمندان می توانند نسخه کامل و PDF این شماره را از صفحه ی نخست همین سایت دانلود بفرمایند.