فهرست مقالات


شماره 15 سال 4
تابستان 1394
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940903829535000026 اولويت‌بندي راهكارهاي مقابله با بحران آب بر اساس رويكرد جامعه‌شناسي در راستاي توسعه پايدار با استفاده از فرايند تجزيه و تحليل سلسله‌مراتبي
كريم كشكولي
تورج دانا
حسن قانع كياكلايه
معصومه قانع كياكلايه
2 1394090384095000027 راهبرد مديريت يكپارچه آب و انرژي در تأمين امنيت آبي در شرايط خشكسالي
مجيد احتشامي
حامد قديمي
آرش قديمي
3 13940903846195000028 شواهد زيست‌محيطي بحران آب ايران و برخي راه‌‌حل‌ها
اسماعيل نصرآبادي
4 13940903850505000029 بررسي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي مؤثر بر صرفه جويي آب در بين دانشجويان دانشگاه ياسوج
سيروس احمدي
مريم مختاري
پريسا رضايي
5 13940903855595000030 الگوي اروپايي حفاظت از آب؛ بررسي حقوقي ابعاد دستورالعمل چارچوبي آب اتحاديه اروپا
محمدحسين رمضاني قوام‌آبادي
رحمت‌اله فرخي
6 1394090391215000033 طراحي الگوي سياست‌هاي فرهنگي نظام آموزش و پرورش
مهدي نويدادهم
عليرضا صادق‌زاده قمصري
7 1394090396145000034 برآورد روند سرمايه فرهنگي در ايران
سيدكمال صادقي
رضا رنج‌پور
محمدعلي متفكرآزاد
احمد اسدزاده
سعيد گرشاسبي فخر
8 13940903912565000036 فراسوي دوگانه زائرـ گردشگر گونه‌شناسي تجربه سفر زائران مرقد منور امام رضا (ع)
فرامرز نودهي
حسين بهروان
علي يوسفي
احمد محمدپور
9 13940903918435000038 زندگي و سيره حضرت زهرا(س) به‌عنوان الگوي سبك زندگي ديني
بهاء‌الدين قهرماني‌نژاد شايق
10 13940903922585000039 سبب‌شناسي تغييرات الگوي مصرف مواد مخدر در ميان شهروندان جمهوري اسلامي ايران
علي قنبري
كامران ربيعي
11 13940903927185000040 تأملي بر يافته‌هاي پژوهشي فراغت زنان از منظر جامعه‌شناسي
سميه سادات شفيعي