فهرست مقالات


شماره 20 سال 5
پاییز 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951130144505002716 بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای آموزش‌های مهارتی در ایران
مهدي نويدادهم
حميد شفيع‌زاده
2 1395113015225002717 الگوی نظام‌مند اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری
میثم لطیفی
محمد عبدالحسین‌زاده
3 13951130159385002718 بررسی تأثیر سیاست‌های تحصیل اتباع افغانستانی در ایران (مورد مطالعه: شهر تهران)
آرش نصراصفهاني
سیدحسن حسینی
4 139511301517555002719 تأثیر ارزش‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، با تأکید بر فرهنگ و قومیت لر (مطالعه موردی: شهر یاسوج)
عبدالرضا ادهمی
نعمت شجاعی
5 13951201944545002720 تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به فرزندآوری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
صمد رسول‌زاده اقدم
سیمین افشار
صمد عدلی پور
سيداحمد ميرمحمدتبار
6 13951201957435002721 مطالعه تعیین‌کننده جامعه‌شناختی فرزندآوری (موردکاوی: زنان متأهل شهر تهران)
سولماز چمني
عالیه شکربیگی
محمود مشفق
7 13951201109175002722 چگونگی تأثیرگذاری تحصیلات زنان بر تأخیر در فرزندآوری : نتایج یک مطالعه کیفی در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران
حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد
8 139512011015455002723 مهاجرت‌های روستایی در ایران و پیامدهای آن بر جامعه روستایی
ولی‌اله رستمعلی‌زاده
قربان حسینی
9 139512011025585002724 تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش باروری در ایران
رسول صادقی
10 139512011042315002725 بررسی کژکارکردی خانواده و عوامل مؤثر بر آن در شهر پاوه
اسماعیل بلالی
یسرا عابدی
11 1395120111315002726 تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق
سیدعبدالحسین نبوی
کریم رضادوست
سحر مجتهدزاده
مرضیه شهریاری
12 13951201112285002727 تحلیل جامعه‌شناختی راهبردهای مشارکت مردم در پرداخت مالیات‌های محلی (عوارض خدمات شهری) در بین شهروندان کرج
قربانعلی سبکتکین ریزی
احمد جعفری