فهرست مقالات


شماره 21 سال 5
زمستان 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396021195845002880 ‌جستاری بر سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران/ سید محمد مجابی و مریم اسماعیلی فرد
سید محمد مجابی
مریم اسماعیلی فرد
2 139602111238235002882 ارزیابی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییر اقلیم
محسن ناصری
محمد صادق احدی
3 139602111253585002883 بررسی تغییرات اقلیمی به‌عنوان تهدیدی جدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد
حبیب اله فاضلی
علی نامدار
جواد ابراهیم پور
4 13960211135385002884 دیپلماسی پایدار؛ راهبردی مؤثر برای درک مذاکرات بین‌المللی زیست محیطی
سبحان طیبی
5 139602111316255002885 مبانی و مکانیزم همکاری‌های زیست‌محیطی ایران و همسایگان در حوزه آب‌های رودخانه‌ای مشترک
فرزاد پیلتن
میرابراهیم صدیق بطحایی اصل
6 139602111327255002886 اولویت‌بندی ریسک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در کلان‌شهر تهران با روش فازی AHP و ارائه راهبردهای پیشگیری، کاهش اثرات و سازگاری
آزاده نوازی
سمیرا نوازی
7 139602111339205002887 الزام‌های ایران برای ایجاد مدل متوازن توسعه منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف بین‌المللی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs)
مجید شفیع پور مطلق
آزاده توکلی
8 139602111353325002888 آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری آب در ایران
مریم اسماعیلی فرد
حسن کاوه فیروز
9 13960211144115002889 بررسی مفهوم امنیت زیست‌محیطی با نگاهی به چالش‌های امنیت زیست‌محیطی ایران
وحید رنجبرحیدری
ابراهیم جمشیدی