فهرست مقالات


شماره 24 سال 6
پاییز 1396
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13961020152285003640 بررسی و رتبه‌بندی موانع حضور فعال ایران در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی با تأکید بر نقش آموزش نیروی انسانی با استفاده از تکنیک TOPSIS
مهدي نويدادهم
حميد شفيع‌زاده
2 13961020158355003641 تحلیل اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد)
ابوالفضل صادقی نیا
ابراهيم حاجياني
3 139610201513285003642 شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران
شهرود اميرانتخابي
سيدرضا صالحي اميري
علي‌اكبر رضايي
محمد سلطاني‌فر
4 139610201626115003643 ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس: پژوهش پدیدارشناسی
بهبود یاری قلی
محمد حرفتی سبحانی
جواد قصاب زاده
فاطمه سیوانی زاد
حبیبه رحیمی
5 139610201636165003644 تبیین ارزش‌های نظری و رفتاری اخلاق علمی در میان دانشجویان
شهلا خلفی
محمدرضا جوادي يگانه
مهرداد نوابخش
6 13961020164195003645 ارائه الگوی ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
فرزانه یعقوبی راد
اسماعیل کاوسی
7 139610201646185003646 طراحی مفاهیم فرهنگ صلح‌ساز ورزش در توسعه روابط بین‌الملل (مطالعه موردی طرح ویو «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» ریاست جمهور ایران)
مهدی شریعتی فیض آبادی
مازیار ناظمی
8 139610201649575003647 عوامل و زمینه‌های گرایش به معنویت‌گرایی جدید در میان شهروندان تهرانی
ابوتراب طالبی
صدیقه رمضانی
9 139610201653435003648 شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و پیش‌ران‌های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین‌پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از روش میک مک
سید علی داودی
نورمحمد یعقوبی
بدارالدین یزدانی اورعی
عبدالمجید ایمانی
10 13961020170485003649 بررسی جامعه‌شناختی تأثیرات دوگانه توسعه بر هویت قومی (مطالعه به شیوه گراندد تئوری در شهرستان مهاباد)
حسن رشیدی
مصطفی ازکیا
منصور وثوقی
11 1396102017515003650 مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام‌نور غرب تهران)
محمدجواد زاهدی