شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان: فراتحلیل پژوهش‌های پیشین

نویسندگان

چکیده

نگاه اجمالی به پژوهش‌های انجام شده در زمینه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، نشان‌دهنده نتایج متفاوت و در برخی موارد متناقض آنهاست که شناخت دلایل آن عمدتاً از طریق فراتحلیل مسیر است. بدین‌منظور، پس از پالایش اولیه مقالات، شانزده مقاله علمی ـ پژوهشی مرتبط به موضوع از طریق پایگاه اطلاعات علمی مگیران انتخاب و بر اساس معیار‌های مختلف، در سه سطح نظری، روش‌شناختی و نتیجه‌شناختی فراتحلیل شدند. تصویر کلی به‌دست آمده از فراتحلیل نشان داد که پژوهش‌های انجام شده به‌رغم داشتن نقاط قوت، متأثر از نقاط ضعف نظری و روش‌شناختی هستند که می‌تواند توضیحی بر تفاوت‌ها و تناقض‌های موجود در نتایج به‌دست آمده از این پژوهش‌ها باشد. پراکندگی و عدم انسجام در شاخص‌سازی سبک زندگی، تلقی متفاوت از مفهوم شبکه‌های اجتماعی مجازی، پس افتادگی روش‌شناسی نسبت به چهارچوب‌های نظری، کم توجهی به اعتبار ابزار، تعمیم نتایج به‌رغم استفاده از روش‌های نمونه‌گیری غیر احتمالی، ارزیابی تأثیر شبکه‌های اجتماعی به روش ذهنی و عدم آزمون فرضیه‌ها به تفکیک شاخص‌ها، از جمله نقاط ضعف قابل مشاهده در پژوهش‌های انجام شده هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Networking Virtual World and Youth Lifestyle: Meta-Analysis of Literature Review

چکیده [English]

An overview of research drawn up on the impact of social networking virtual world on the lifestyle of young people reveals different and sometimes contradictory results, for which the reasons can be achieved mainly through a methodological meta-analysis. For this purpose, after initial refining, 16 Journal articles selected through Magiran scientific information database and meta-analyzed based on different methodological standards and theoretical frameworks used. The overall picture obtained from this research, shows lack of theory construction, domination of survey method, absence of mixed methods, fragmentation and lack of coherence in the operationalization of lifestyle, different understanding of social networking media, limitation of social networking media studied, methodological lag in regard to theoretical framework, and ignoring the validity of research tools, generalization despite using non-probability sampling methods and subjective evaluation of the impacts of social networking media, all of which can explain differences and contradictions in the results obtained in the reviewed studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networking Media
  • Lifestyle
  • Youth
  • Meta-analysis
  • methodology