اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا خواجه سروی

علوم سیاسی استاد تمام-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9692048/
khajehsarvyyahoo.com
66971175


دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق-مدیرعامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک-

فعالیت‌های اجرایی

کتاب‌های تالیفی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

پایان نامه/رساله (PhD)