اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

مرتضی فرهادی کمره‌ای

جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/479449/
kaveh_farhadi2020yahoo.com


دکتر فرهادی را به سبب پژوهش‌های متعدد در حوزه مردم‌شناسی، فرهنگ و علوم انسانی به ویژه در حوزه روستایی ایران و همچنین در حوزه مردم‌شناسی آینده می‌شناسند. فرهادی تنها محقق ایرانی است که صاحب نظریه در زمینه توسعه بومی است. از وی تاکنون ۲ کتاب فرهنگ یاریگری در ایران و واره: نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران به ترتیب در دوره‌های سیزدهم و بیستم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شده‌اند.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)