اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

faculty.iauctb.ac.ir/m-navabakhsh-psycho/fa
mehrdad_navabakhshyahoo.com


 • دوره فوق دکتری جامعه شناسی حقوقی سیاسی از دانشگاه نانت، فرانسه در تاریخ    [28-07-2008]
 • دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در تاریخ [12-03-1998]
 • دوره تخصصی مدیریت و طراحی شهری از دانشگاه متروپلیتن لندن، انگلستان در تاریخ [14-04-2009]
 • دوره تخصصی توسعه شهری از دانشگاه نیو برلین، آلمان در تاریخ [29-06-2003]
 • دوره تخصصی مدیریت و طراحی شهری از دانشگاه آمریکایی شارجه، امارات در تاریخ [31-10-2006]
 • دوره تخصصی شهر و حقوق شهروندی از دانشگاه لندن، انگلستان در تاریخ[22-11-2007]
 • دوره تخصصی توسعه شهری از دانشگاه بروکس آکسفورد، انگلستان در تاریخ [16-02-2008]
 • تألیف کتاب

   

  تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه های ایران

   

  تعداد صفحه: 388

   

  نشر: نشر علم

   

  شابک: 5-675-224-964-978

   

   

   

  جامعه شناسی گردشگری شهری (تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه شناسی توریسم)

   

  تعداد صفحه: 280

   

  نشر: بهمن برنا (11 خرداد، 1392)

   

  شابک: 978-964-8023-59-6

   

  قطع کتاب: رقعی

   

  معرفت و مکتب فرانکفورت

   

  مشخصات کتاب

   

  تعداد صفحه: 224

   

  نشر: جهان کتاب (21 خرداد، 1390)

   

  شابک: 978-964-2533-65-7

   

  قطع کتاب: رقعی

   

  کاربرد روش های آماری در علوم اجتماعی با نرم افزار SPSS

   

  تعداد صفحه: 352

   

  نشر: هله (17 مرداد، 1390)

   

  شابک: 978-964-2932-35-1

   

  قطع کتاب: رحلی

   

  درآمدی بر جامعه شناسی شهری

   

  نشر: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1388)

   

  کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق        

   

  تعداد صفحه: 260

   

  نشر: جهان کتاب (21 خرداد، 1388)

   

  شابک: 978-964-2533-32-9

   

  قطع کتاب: رقعی

   

  جامعه شناسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهری (ICTs)

   

  نشر: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1388)

   

  مبانی توسعه پایدار شهری

   

  تعداد صفحه: 224

   

  نشر: جامعه شناسان (1388)

   

  شابک: 978-600-5546-15-6

   

  قطع کتاب: وزیری

   

  مبانی نظریه در جامعه شناسی(درآمدی بر روش شناسی علم و تکنولوژی)

   

  تعداد صفحه: 208

   

  نشر: پردیس دانش (01 اردیبهشت، 1386)

   

  شابک: 964-94990-0-8

   

  روشهای نوین پژوهش با تاکید بر برنامه ریزی جمعیتی

   

  تعداد صفحه: 316

   

  نشر: پیام دیگر (1382)

   

  شابک: 964-7623-09-7

   

  درآمدی بر مکاتب و نظریه های مردم شناسی

   

  صفحه: 201

   

  نشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک (بهار 1382)

   

  شابک: 0-4-94504-964

   

  اصول و مبانی روش تحقیق علمی

   

  صفحه: 254

   

  نشر: پیام دیگر (1382)

   

  شابک: 0-6-92571-964

   

  در آمدی بر سرمایه اجتمائی با رویکرد جامعه شناسی شهری

   

  صفحه: 302

   

  نشر: فرهنگ و تمدن (1393)

   

  شابک: 978-600-66913-0-5

   

  سرمایه اجتماعی

   

  انتشارات بهمن برنا                   « در دست چاپ »

   

   

   

  تلفیق روش و نظریه

   

  انتشارات بهمن برنا                   « در دست چاپ »             

   

  ترجمه کتاب

  کارآفرینی اجتماعی آنچه همه باید بدانند

   

  عنوان انگلیسی : Social Entrepreneurship, What Everyone Has to Know

   

  پدیدآورنده : دیوید بورن استین، سوزان دیویس David Bornstein, Susan Davis

   

  « در دست چاپ »

   

  چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

   

  عنوان انگلیسی : Doing Social Work Research

   

  عنوان : چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

   

  پدیدآورندگان : لوئیس هاردویک، آیدن ورسلی Louise Hardwick, Aidan Worsley

   

  تعداد صفحات : 240 صفحه

   

  نشر : انتشارات بهمن برنا  (1393)

   

  جامعه شناسی ریسک :ریسک، سیاست اجتماعی و رفاه

   

  تعداد صفحه: 236

   

  نشر: بهمن برنا (23 خرداد، 1390)

   

  شابک: 978-964-8023-49-7

   

  جامعه شناسی مسائل اجتماعی (چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم)

   

  تعداد صفحه: 328

   

  نشر: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا (23 آبان، 1389)

   

  شابک: 978-600-5999-43-3

   

  قطع کتاب: وزیری