جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139605151436265003207 توسعه انسانی و فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مطالعه شاخص نرخ سواد و مصرف اینترنت در کشورهای اسلامی
سجاد مرادی
عباس صدری
2 13960515144655003208 بررسی تأثیر فضای مجازی بر همدلی اجتماعی دانشجویان
ابراهيم حاجياني
فائزه مصلحی نیک
3 139805225003673 تبیین جامعه‌شناختی تأثیر استفاده از شبکه جهانی اینترنت بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهران (مطالعه موردی: ساکنان منطقه 2 شهر تهران)
مهرداد نوابخش
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)