جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139605151436265003207 توسعه انسانی و فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مطالعه شاخص نرخ سواد و مصرف اینترنت در کشورهای اسلامی
سجاد مرادی
عباس صدری
2 13960515144655003208 بررسی تأثیر فضای مجازی بر همدلی اجتماعی دانشجویان
ابراهيم حاجياني
فائزه مصلحی نیک
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)