جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139806025003804 بررسی شکل‌گیری روانشناسی خشونت در قالب داعش
محسن دیانت
2 139810025004464 طراحی سنجه‌های سنجش تأثیرگذاری تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام
محمد عبدالحسینی
سید وحید عقیلی
طاهر روشندل اربطانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)