جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139811065014623 طراحی الگوی ارزیابی تأثیر تولید ابری بر چابکی زنجیره تأمین
صابر باقری
نازنین پیله وری
علیرضا پورابراهیمی
عباس طلوعي اشلقي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)