جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940903159335000079 بررسي تأثير امنيت اجتماعي بر دلبستگي به مكان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران
زهرا خدايي
هاشم داداش‌پور
علي‌اكبر تقوايي
مجتبي رفيعيان
2 139409141032215000344 بررسي تأثير كنترل اجتماعي بر نگرش جوانان 29-18 ساله به مصرف مشروبات الكلي در شهر بهبهان
سعيد پورزارع
مريم مختاري
3 139409171156325000539 سهم ساختار و يادگيري اجتماعي در بزهكاري نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردي: 5 منطقه حاشيه‌نشين)
محمود قاضي طباطبايي
روشنك مشتاق
عليرضا سيفي
4 139511301517555002719 تأثیر ارزش‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، با تأکید بر فرهنگ و قومیت لر (مطالعه موردی: شهر یاسوج)
عبدالرضا ادهمی
نعمت شجاعی
5 1396051512315003196 شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان: فراتحلیل پژوهش‌های پیشین
محمدسعيد ذكايي
محمد حسین حسنی
6 139605151335455003202 شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سرمایه اجتماعی؛ مطالعه پیمایشی کاربران جوانان پیرانشهر
امید قادرزاده
شادی نشاط
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)