جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940903154355000078 تدوين و تنظيم ويژگي‌هاي مدل ساختاري رسانه‌اي براي شرايط تحريم
محمد سلطاني‌فر
زهرا خرازي‌آذر
رضا كيميايي
2 139409091253335000246 بررسي تأثير ميزان استفاده از انواع رسانه‌ها بر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: جوانان 29- 15 ساله ساكن شهر شيراز)
آرمان حيدري
عبدالرحيم دهقاني
3 139409091256345000247 الگويي مطلوب از شاخص‌هاي سنجش امور فرهنگي در رسانه ملي
سيدرضا صالحي اميري
محمد سليمي
4 139409091543235000282 بررسي رابطه عوامل جامعه‌پذيري (خانواده و رسانه‌هاي جمعي) و ميزان گرايش به قانون‌گريزي (مورد مطالعه: شهر ياسوج)
فروغ فرجي
اصغر ميرفردي
5 139409091556485000288 شهررسانه‌اي؛ از هم‌ازفزايي صنعت رسانه تا توسعه اقتصاد دانش‌محور (بررسي تطبيقي سه شهر رسانه‌اي درمنطقه خاورميانه)
احسان پوري
علي‌اكبر فرهنگي
عباس طلوعي اشلقي
محمد سلطاني‌فر
6 13940910938285000300 بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي هويت ملي دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان مديريت امور فرهنگي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي رشت)
سيدرضا صالحي اميري
محمدباقر نوبخت حقيقي
طاهره ذره‌پرست ملكزاده
7 139409141034575000345 بهار عمل و زمستان آسايش: كردار‌شناسي بيداري اسلامي از منظر ارتباطات جمعي
مجيد بهستاني
حسين سرفراز
8 139409141044265000348 مطالعه ثبات و تغييرات روابط خانوادگي در دو دهه 1360 و 1380
علي ربيعي
هاجر پاك‌كردكندي
9 139409171217365000547 نقش ديپلماسي رسانه‌اي در حفظ منافع ملي كشور
محمد سلطاني‌فر
شهناز هاشمي
ليلا خانزاده
10 13941225114665001884 گونه‌شناسي كاربران رسانه‌هاي اجتماعي
محمدسعيد ذكايي
محمدحسين حسني
11 139412251151295001885 تحليل جامعه‌شناختي پيامدهاي رسانه‌هاي اجتماعي بر ارزش‌هاي جوانان ايراني
صمد رسول‌زاده اقدم
سيداحمد ميرمحمدتبار
سيمين افشار
صمد عدلی پور
12 139412251157565001886 شناسايي و رتبه‌بندي ميزان موفقيت شبكه‌هاي اجتماعي در ايفاي نقش‌هاي آموزشي از نظر نخبگان رسانه
علي ربيعي
علي‌اكبر فرهنگي
محمد سلطاني‌فر
مستوره عزت‌زاده
13 1394122512525001887 ارائه الگويي جهت سياست‌گذاري فرهنگي رسانه‌ها در ايران
شهرود اميرانتخابي
محمد سلطاني‌فر
علي‌اكبر رضايي
سيدرضا صالحي اميري
14 13950705114135002307 شناسايي عوامل تأثيرگذار بر اثربخشي تبليغات فرهنگي بر مبناي نظريه‌ برخاسته از داده‌ها و ارائه الگوي اثربخشي تبليغات‌فرهنگي
علي رشيدپور
اکبر اعتباریان
مریم سهرابی رنانی
15 13951201944545002720 تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به فرزندآوری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
صمد رسول‌زاده اقدم
سیمین افشار
سيداحمد ميرمحمدتبار
صمد عدلی پور
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 22 رکورد)