جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395113015225002717 الگوی نظام‌مند اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری
میثم لطیفی
محمد عبدالحسین‌زاده
2 139809275004446 مدل بومی‌شدۀ دووجهی رهبری-مدیریتی بر اساس عوامل اصلی اقتصاد نوآوری در جهت توسعۀ زندگی اجتماعی و شهری (مورد پژوهش: موسسۀ مالی بانک ملت)
مینا قدمی
عباسعلی قیومی
علی اکبر رضایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)