جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940903159335000079 بررسي تأثير امنيت اجتماعي بر دلبستگي به مكان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران
زهرا خدايي
هاشم داداش‌پور
علي‌اكبر تقوايي
مجتبي رفيعيان
2 139409041431375000100 شادماني اجتماعي؛ رهاورد عقلانيت اجتماعي (مورد مطالعه: شهروندان بزرگسال تهراني 65-18ساله)
افسانه ادريسي
سيمين مباركي
3 139409041435285000101 بررسي ميزان كيفيت زندگي و ارتباط آن با هويت ديني (مطالعه موردي: شهر ياسوج)
سيروس احمدي
اصغر ميرفردي
محمدحسين ابتكاري
4 13940909134445000250 مديريت پايدار گردشگري (مطالعه موردي: شهر بجنورد)
عباس عليپور
مژگان بايندر
5 139409091556485000288 شهررسانه‌اي؛ از هم‌ازفزايي صنعت رسانه تا توسعه اقتصاد دانش‌محور (بررسي تطبيقي سه شهر رسانه‌اي درمنطقه خاورميانه)
احسان پوري
علي‌اكبر فرهنگي
عباس طلوعي اشلقي
محمد سلطاني‌فر
6 13940914114505000353 بررسي تأثير فرهنگ اسلامي ايراني در مديريت فضاهاي شهري
كرامت‌الله زياري
احمد پوراحمد
حسين حاتمي‌نژاد
محمد كميلي
7 139409141115155000356 بررسي تأثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني معلمان
محمدحسن شمس‌الديني
مهدي اميركافي
8 139409161434255000460 ارزيابي تأثير اجتماعي تخريب پل ري در تهران و تأثير آن بر بهبود تصميم‌گيري در مديريت شهري
مرتضي قليچ
عزت‌الله پوريان
محمد فاضلي
9 13940917125315000571 امتناعات و امكانات شهروندي گروه‌هاي خاص در تحولات گفتمان شهروندي
عبدالحسين كلانتري
هما مداح
پيام روشنفكر
10 139409171256405000574 مصرف‌گرايي در جامعه و تأثير آن بر محيط زيست شهري: رويكردي نوين
حسين بني‌فاطمه
فهيمه حسين‌نژاد
11 13950512137365002151 شكل‌گيري ايران در اسطوره‌هاي آفرينش و هويت ملّي در ايران
علي محمودي
12 13950705114795002312 تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر فرهنگ شهروندي شهروندان تهراني در سال 1393
محسن نیازی
مرتضی جعفرپور
13 139507051320355002321 ارزيابي سياست‌هاي حمل و نقل شهري ايران (مورد مطالعه: تحليل محتواي مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهر تهران)
مرتضی خلیلی
مهسا حاجیانی
14 139511301517555002719 تأثیر ارزش‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، با تأکید بر فرهنگ و قومیت لر (مطالعه موردی: شهر یاسوج)
عبدالرضا ادهمی
نعمت شجاعی
15 139512011015455002723 مهاجرت‌های روستایی در ایران و پیامدهای آن بر جامعه روستایی
قربان حسینی
ولی‌اله رستمعلی‌زاده
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 24 رکورد)